Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 4-9)
av Axel West Pedersen og Tone Fltten
I de siste ti årene har fattigdom og fattigdomsbekjempelse vært et sentralt politisk tema i Norge. Uttrykket fattigdom kom for alvor inn i det politiske ordskiftet foran stortingsvalget i 2001 og ...
(side 10-15)
av Erik Storm og Ådne Cappelen
Fordelingsutvalget ble oppnevnt av regjeringen i slutten av april 2008 og la fram sin utredning ett år senere som N0U 2009:10. Bakteppet for utvalget var høye ambisjoner i fordelingspolitikken, samtidig med en ...
(side 16-19)
av Jens Fr. Nystad
Velferdsalliansen er et samarbeidsnettverk av foreninger, organisasjoner og aksjonsgrupper for vanskeligstilte grupper i Norge. Hovedmålet for nettverket er å arbeide for å avskaffe fattigdommen og sikre økt brukermedvirkning i sosialpolitikken ...
(side 20-23)
av Jens Fr. Nystad
I rike Norge øker tallet på fattige, til tross for den rød-grønne regjeringens løfte om å utrydde fattigdommen. PLAN har snakket med Johanna Engen, talskvinne for Fattighuset i 0slo ...
(side 24-29)
av Ada I. Engebrigtsen
Er byen mulig uten fremmede? Dette spørsmålet stiller sosiologen Zygmunt Bauman i et av sine essays om fremmedhet og modernitet (Bauman1995). I denne sammenhengen innebærer fremmedhet både frihet og usikkerhet ...
(side 30-31)
av Inger Marie Fridhov
(side 32-33)
av Gro Solbakken Månsson
(side 34-39)
av Jens Fr. Nystad
Trenger vi en nasjonal minstestandard for boligkvalitet? Eller er de sosiale kvalitetene i våre bomiljøer viktigere enn de materielle? Synspunktene var delte og engasjementet stort da Trude Lund, Husbankens sjefarkitekt ...
(side 40-41)
(side 42-49)
av Terje Skjeggedal, Birgitta Ericsson, Tor Arnesen og Kjell Overvg
De siste to-tre tiårene har det skjedd betydelige endringer i utbyggingen av hytteområder i Norge, ikke i utbyggingstakt, men i hyttestørrelse, standard og utbyggingsform. Gjennomsnittlig bruksareal har økt fra ...
(side 50-53)
av Gunilla Heick
Det nya World Trade Center börjar ta form på Ground Zero på Manhattan. Norska Snøhetta har en framträdande plats bland arkitekterna.
(side 59-61)
av Petter Nss
Peter Hartoft-Nielsen skyter med grovt skyts i sin kritikk av artikkelen «Bærekraftig, bæredygtig eller noe helt annet» i PLAN 3-4/2009 og den forskningen som den nevnte artikkelen bygger på. Kritikken ...
(side 62-64)
av Ryne Kyllingstad
Peter Butenschøn har skrevet ei bok om «BYEN en bruksanvisning». Han skriver så lett og elegant at det er en fryd å lese. Bildene er vakre, rene turistreklamen. 0g her ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon