Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2)
av Jens Fredrik Nystad
(side 4-11)
av Niels Østergård
Den 1. januar 2007 trådte en ny planlov i kraft i Danmark som en konsekvens af kommunalreformen. Ændringerne i forhold til de tidligere årtiers planlovgivning er så store, at der også er ...
(side 12-15)
av Henrik Toft Jensen
1. januar 2007 trådte den danske strukturreform i kraft, det var en omfattende reform af det danske kommune- og regionalstyre. Strukturreformen kom på mange måder til at demonstrere en ny opfattelse af ...
(side 16-21)
av Christina Hoffer
Plan09 er et partnerskabsprojektet mellem Realdania og Miljøministeriets By- og Landskabsstyrelsen. Projektet arbejder for at udvikle den kommunale plankultur gennem metodeudvikling og videndeling. Formålet er at bidrage til kvalificering af ...
(side 22-27)
av John Pløger
Det finnes flere likheter enn forskjeller mellom de to lands plansystemer og praksiser. Artikkelen vil forsøke å vise enkelte «likheter-i-nyansene» for å gi et bilde av den «governmentalitet ...
(side 28-31)
av Petter Næss, Morten Skou Nicolaisen og Teresa Næss
Er det noen nevneverdige forskjeller på dansk og norsk byplanlegging og byutvikling? Planlovgivningen er temmelig lik, de politiske og økonomiske forholdene har tradisjonelt ikke vært særlig forskjellige, og det er ...
(side 32-37)
av Kamilla Hansen Møller og Henrik Toft Jensen
Den økonomiske udvikling skaber regionale uligheder, og den skaber centre og periferier. Dette hvad enten, der er tale om økonomisk vækst eller økonomisk krise. Udkantsområderne eller yderområder bliver ofte en ...
(side 38-45)
av Jørgen Møller
En søndag formiddag i midten af maj 2009 ånder alt fred og idyl i de danske landdistrikter og landsbyer. Kulturlandskabet viser sig fra sin allerbedste side med de gule rapsmarker, de ...
(side 46-53)
av Peter Hartoft-Nielsen
Fingerplan 2007 udgør den danske regerings nye overordnede grundlag for de 34 hovedstadskommuners planlægning af byudvikling mv. Afsenderen er ny i forhold til tidligere regionplaner og også styreformen er ny. Styringen areal ...
(side 54-57)
av Hjalte Aaberg
Klare mål, skarpe strategier og stærke partnerskaber er nøglen til en succesfuld udvikling af Københavns byliv og miljø.
(side 58-61)
av Aasne Haug og Hanne Bertnes Norli
By & Havn I/S og Københavns Kommune inviterte verdens arkitekter og planleggere til storkonkurranse om bærekraftig byutvikling av Nordhavnen. Danskene vant, men vi har lært.
(side 62-67)
av Per Homann Jespersen
Den 29. januar 2009 blev der indgået et forlig om En grøn transportpolitik med opbakning fra 97 % af alle Folketingsmedlemmer (Finansministeriet 2009), som på mange vis markerer et sporskifte i dansk transportpolitik. Der er ...
(side 68-71)
av Petter Næss og Morten Skou Nicolaisen
Den danske regering besluttede i 2006 at nedsætte en kommission, der havde til formål at analysere de fremtidige infrastrukturbehov på transportområdet i Danmark. Infrastrukturkommissionen, som den blev døbt, fik desuden til ...
(side 72-75)
av Thomas Sick Nielsen
I Landsplanredegørelse 2006 præsenteredes Østjylland bybåndet fra Randers til Kolding som et område, der på grund af stor vækst og tiltagende arbejdsdeling og integration mellem byerne krævede en ny tilgang til ...
(side 76-79)
av Gunilla Heick
Når den 19 kilometer lange bro over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland efter planen står klar år 2018 vil den være Europas, og sandsynligvis hele verdens længste vej- og jernbaneforbindelse.
(side 80-81)
(side 82-87)
av Merethe D. Leiren, Sjur Kasa og Marit Hepsø
(side 88-95)
av Mai Camilla Munkejord
Hva får folk til å flytte nordover «mot strømmen», til steder som defineres som perifere og rurale? Artikkelen presenterer resultater fra en studie av flyttevalg blant innflyttere til Havøysund og ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon