Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 4-7)
av Steinar Johansen og Olaf Foss
Denne artikkelen diskuterer bakgrunnen for og oppsummerer noen av de viktigste resultatene fra utredningsprosjektet Sentraliseringens pris. Utgangspunktet for prosjektet er at sentralisering av befolkningen har noen negative effekter (en pris ...
(side 8-13)
av Stig Karlstad
Hovedmålsettingen i norsk regional- og distriktspolitikk har lenge gått ut på å bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Når sentrale myndigheter har ønsket å studere virkninger av sentralisering, er det i erkjennelse ...
(side 14-17)
av ystein Engebretsen og Liva Vågane
Regionforstørring og sentralisering etter 1980 har endret arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi. Folk kan eller må velge arbeidsplass over et større geografisk område enn tidligere. God tilgjengelighet og et mer utbygd tjenestetilbud ...
(side 18-19)
av Agnete Wiborg
Spørsmål knyttet til sentralisering og dens konsekvenser går inn i diskusjonen om forholdet mellom by og land, mellom det rurale og det urbane. Bygd og by blir ofte beskrevet som ...
(side 20-23)
av Kjetil Sørlie
Gjennom de siste 30 år har befolkningen i utkantregioner sunket med 20 prosent, mens befolkningen i storbyregioner og hovedstadsregionen har vokst med 30 prosent. I denne artikkelen skal vi se at flyttere gjennomgående ...
(side 24-27)
av Per Medby og Rolf Barlindhaug
Artikkelen drøfter hvordan boligmarkedene i både sentrale og perifere strøk påvirkes av en sentralisering av befolkningen.1 Utviklingen i norske regionale boligmarkeder de seinere årene vises og vi diskuterer virkninger av ...
(side 28-31)
av Stig Karlstad og Per Medby
Sentralisering innebærer at befolkningsandelen øker i sentrale strøk og avtar i perifere strøk. Befolkningsendringer kan gjøre det nødvendig å tilpasse tjenestetilbud og infrastruktur både i kommuner som opplever befolkningsvekst og ...
(side 32-35)
av Antonia Milbert og Olaf Foss
Artikkelen drøfter eventuelle miljøproblemer som kan tilbakeføres til sentralisering av befolkningens bosettingsmønster. Det underliggende spørsmål er hvorvidt pågående endringer i bosttingsmønsteret langs en periferi/sentrum-skala kan bidra til å ...
(side 36-39)
av Steinar Johansen
I løpet av den perioden utredningsprosjektet «Sentraliseringens pris» ble gjennomført, har den generelle økonomiske situasjonen i verden og Norge blitt betydelig forverret. Utredningen har i begrenset grad drøftet hvilken betydning ...
(side 40-41)
(side 42-49)
av Jens Fr. Nystad
Jan Sandal har vært en sentral skikkelse i norsk planlegging siden begynnelsen av 1970-årene. PLAN har intervjuet ham i forbindelse med hans fratreden nylig som ekspedisjonssjef i Kommunal- og regionaldepartementet ...
(side 50-53)
av Nina Kraft
Kan Larvik og andre norske småbyer bli som et nytt Manhattan? Nei, mener næringslivsguru Richard Florida. «Larvik skal derimot bli det nye Larvik», proklamerte han. Men blir vi noe klokere?
Boknytt
(side 54-55)
av Røyne Kyllingstad
(side 56-59)
av Knut Halvorsen
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon