Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2)
av Jens Fredrik Nystad
(side 4-7)
av Ane Kolberg
Regjeringens program «Framtidens byer» har skapt enestående politisk og faglig oppslutning i de tretten bykommunene som deltar. Byene ønsker nå å gjennom- føre tiltak som vil gi synlige resultater, og ...
(side 8-13)
av Tor Medalen
Framtidens byer vil være byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø. Utslipp fra vegtransporten representerer i denne forbindelse den fremste utfordringen. Vegtransporten er den klart største utslippskilden i flesteparten ...
(side 14-21)
av Arvid Strand
Transportsektoren er den eneste landbaserte sektoren i Norge som oppviser økte klimagassutslipp de senere årene. Og utslippene fortsetter å øke. Finans- og klimakrisen kan benyttes til å gjøre politiske endringer ...
(side 22-25)
av Arild Garnåsjordet
Det er liten uenighet om at bærekraftig utvikling er viktig både for Norge og verdenssamfunnet, og det er rimelig enighet om hva bærekraftig utvikling er. Men hvilke indikatorer skal vi ...
(side 26-31)
av Yvonne Rydin
While there remain those who resist the conclusions of the Intergovernmental Panel on Climate change, the scientific consensus on the scale, importance, consequences and causes of anthropogenic climate change is ...
(side 32-33)
av Carlo Aall
Vårt forbruk øker utslippene av klimagasser mer enn produksjonen av varer og tjenester. Hver person- kilometer på flyreiser til utlandet krever nesten 40 prosent mindre drivstoff enn for 20 år siden. Men ...
(side 34-39)
av Eivind Selvig og Zdena Cervenka
Statsbygg har sammen med Civitas AS utviklet en metodikk og et web-basert verktøy som for første gang gjør det mulig å beregne de totale klimaeffektene av et bygg. Arbeidet ...
(side 40-43)
av Sven Erik Svendsen
Ett av Tusenårsmålene til FN er å bedre forholdene for minst hundre millioner mennesker som bor i slum- områder i den fattige del av verden innen 2020, og det kan virke ...
(side 44-45)
(side 46-51)
av Knut Bjørn Stokke, Erling Vindenes og Margrete Skår
I en case-studie1 fra to norske kystbyer, Kristiansand og Bodø, har vi undersøkt hvordan ulike virkemidler er egnet for å ta vare på urbane friluftsområder, fra kyst til bymark ...
(side 52-57)
av Sigurd Knudsen og Henning Sunde
Den nye plan- og bygningsloven legger økt vekt på kommuneplanens samfunnsdel, og stiller nye prosess- krav til gjennomføringen. Krav til planstrategi og planprogram også for samfunnsdelen vil kunne styrke kvaliteten ...
(side 58-61)
av Silje Sørlie Hammershaug
Byer rommer ulike definisjoner og funksjoner. Ulike fagaktører har gjerne forskjellige meninger omkring byers innhold, men de fleste vil likevel finne det noe oppsiktsvekkende at Strømmen Storsenter utenfor Oslo i ...
Boknytt
(side 62-63)
av Tor Medalen
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon