Haugesund (31.1-1.2) 2.- 3. februar

OASIS – britisk rockeband eller svampaktig medium for å holde avskårne blomster på plass? Ingen av delene i Kommuneplankonferansen 2009. Forbokstavene står derimot for noen av de begre- pene planleggere til stadighet står overfor – Organisering, Areal, Styring, Innovasjon. Og på konferansen skal vi prøve å vise at det slett ikke er ’samma det’ mot det bakteppet som heter ny plan- og bygningslov – plandelen.

Programkomitéen har tatt utgangspunkt i et velprøvd suksesskonsept fra tidligere FKP-konferanser, ett fokusområde der foreleserne får muligheter til å bruke nye synsvinkler, og der de får anledning til å sette et skarpt blikk på enkelttema. Men ’dei faste postane’ er også på plass; moro med planteori og seminarer der den gode dialog får plass til å utfolde seg gjennom fokus på arealrelaterte spørsmål: jordvern, ATP, kjøpesenter, tettstedsutvikling, klimatilpasning med mer. I tillegg et åpent seminar som vil følge den økonomiske situasjonen på nyåret; hva betyr dette for planleggingen?

Velkommen også til forprogrammet – og ikke minst til årets nyhet, for-forprogrammet der du får mulighet til å besøke Utsira, ei perle vest i havet. Og Utsira, tidlig i februar, den sjansen er det lenge til du får igjen! For- og etterprogrammet vil til sammen gi deg mulighet til å bli kjent med en vekstregion med solide historiske røtter som Tysvær, Karmøy og Haugesund. Kanskje vi til og med får se et gasskraftverk i drift?

Komitéen består av representanter fra Karmøy og Haugesund kommuner, Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, Statens vegkontor, Norconsult as, styret og sekretariatet. Aldri har så mange ulike sektor og nivåer samarbeidet i planleggingen av årets begivenhet. Flott hva?

Velkommen til Haugesundsregionen og Kommuneplankonferansen 2009!

NB: Påmeldingsfrisen til konferansen er 18. desember. Program og påmeldingsskjema finner du på hjemmesiden til Forum for kommunale planleggere: www.fkp.no