Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 4-11)
av Sverre Flack
Periferien av våre byer - «mellomlandet» - opptar i liten grad arkitekter og planleggere. Disse sjelløse områdene i ytterkanten av byene utfordrer ikke standens faglige ambisjoner og blir lett et ikke-tema ...
(side 12-19)
av Jan Eivind Myhre
Historien om Oslos «mellomland» er historien om hvordan byens vekst, i samvirkning med kommunikasjoner, byplanlegging og sosiale mekanismer, gjennom 200 år skapte ulike typer bosettinger og miljøer i byens utkanter.
(side 20-27)
av Hans-Jacob Roald
Fjell kommune på Sotra ligg rett vest for Bergen og er i praksis ein del av ein funksjonell Bergensregion. Fjell kommune kallar seg, og vil vere, ein vekstkommune. Denne artikkelen ...
(side 28-33)
av Asbjørg Næss
Regjeringen innførte i 1999 den såkalte kjøpesenterstoppen: Rikspolitiske bestemmelser om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder. Bestemmelsen trådde i kraft 1. februar 1999 og opphørte 1. februar 2004. Stoppen ble ...
(side 34-37)
av Tore Leite
En samordnet areal- og transportplanlegging skal sikre fortetting for å begrense arealbruk, bilkjøring og sikre en bærekraftig utvikling. Det er god klimapolitikk. Men mange kommuner har rikelig med plass og ...
(side 38-39)
(side 40-43)
av Hallgeir Aalbu
I rapporten «Administrative Reform - Arguments and Values»1 diskuteres de argumenter som er brukt i det siste tiårets region- og kommuneinndelingsreformer. En mulig forklaring på at reformer kan gjennomføres i Danmark ...
(side 44-53)
av Anett Bjelland og Einar Leknes
Denne artikkelen belyser hvor utbredt utforming og implementering av politikk er på byregionalt nivå innenfor samferdsel, næringsutvikling, kultur og arealplanlegging i ni byregioner på Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord ...
(side 54-59)
av Arvid Strand, Petter Næss og Aud Tennøy
TØI har prøvd ut en alternativ metode for å vurdere transportkonsekvenser av ulike lokaliseringsalternativer for nye boliger. Resultatene av denne analysen stemmer vesentlig bedre overens med teoretisk og empirisk kunnskap ...
(side 60-62)
av Ståle Undheim
Over hele den vidstrakte nasjonen vår skjer det utvikling som følge av nyskaping, omstilling, vedlikehold og vern. Alle fysiske endringer vurderes, behandles og godkjennes gjennom plan- og bygningsloven (PBL). Behandlingen ...
(side 63)
Norsk Bolig- og byplanforening delte ut Bolig- og byplanprisen 2008 på Planmøtet 2008 i Trondheim 23.-24. oktober.
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon