Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 4-9)
av Jens Fr. Nystad
Jørgen Randers har vært en «nestor» i det norske miljøet for framtidsforskning siden han tidlig på 1970-tallet som ung student i USA deltok i det berømte - og omdiskuterte - prosjektet «Limits ...
(side 10-15)
av Andreas Hompland
Å arbeida med framtidsbilde er ein form for mental gymnastikk. Kvaliteten på eit scenarieprosjekt kan ikkje målast på om eit scenario slår til, men på om leiken utvidar synsfeltet på ...
(side 16-23)
av Bjørn Brunstad
Verden står overfor en dobbel utfordring med farlige klimaforandringer og økende knapphet på viktige naturressurser etter hvert som reservene tømmes mens forbruket øker globalt. I lang tid har vi i ...
(side 24-28)
av Jan Dietz
Det norske foresight-feltet er i sterk vekst. Stadig flere organisasjoner bruker foresight-metoder i sin strategiutvikling og planlegging. Regionale fremtidsprosjekter er i gang eller på trappene i 14 av 15 regioner ...
(side 29-33)
av Jan Erling Klausen
Foresight er tidens hete konsept for fremoverskuende strategiutvikling og nettverksbygging. Dette opprinnelig amerikanske konseptet ble importert til Europa via Japan, og etter hvert adoptert av EU-kommisjonen som ett av ...
(side 34-41)
av Erling Holden
I 1992 lanserte EU begrepet bærekraftig transport som det overordnede prinsipp i transportpolitikken. EU ville med dette svare på de utfordringene som ble reise fem år tidligere i Vår felles fremtid ...
(side 42-43)
(side 44-49)
av Tor Bysveen
Oslo er storbyregionen lengst mot nord. Vi er ikke på nivå med London og Paris, men vi tilhører familien med storbyregioner. Det er disse regionene vi skal samarbeide med, og ...
(side 50-51)
av Lars Christian Bettum
Raske demografiske endringer i hovestadsområdet betinger et kompetanseløft innenfor byutvikling- og planleggingsmiljøene. Men er den nye plan- og bygningsloven, forsknings- og utdanningsinstitusjonene og lokalpolitikken tilpasset en slik hverdag, eller må ...
Debatt
(side 52-53)
av Odd S. Midtskog
Tiden burde nå være moden for en obligatorisk kollektivordning, med tanke på global oppvarming, eksplosiv økning i biltrafikk, veiprosjekter i kø og de generelle miljøproblemene vi sliter med i dagens ...
(side 54-56)
av Eivin Winsvold
Å vedta politisk korrekte klimamål er lett; ikke en eneste representant stemte imot da Oslo kommune vedtok å kutte klimagassutslippene med 50 % i 2005. Å bryte disse løftene når det kommer til ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon