Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2)
av Jens Fredrik Nystad
(side 4-9)
av Jens Fr. Nystad
For å gi integrerings- og mangfoldsarbeidet høyere prioritet og klarere mål, etablerte regjeringen fra 1.1. 2006 et eget direktorat. Etableringen skjedde ved at Utlendingsdirektoratet (UDI) ble delt. Mens UDI har beholdt ansvaret ...
(side 10-15)
av Helene Berg
Hvordan ser Norge ut i 2040 og framover hvis vi får vedvarende høy innvandring i årene fram til da? Eller hvis vi ikke får det? Høy innvandring - som i dag - vil ...
(side 16-19)
av Ottar Brox
Nesten daglig blir vi fortalt at vi har for lite arbeidskraft i Norge, at norske kvinner og menn ikke lenger vil ha jobber som innebærer skitt og ubehag, som reingjøring ...
(side 20-27)
av Kjell Risa
Denne artikkelen analyserer i kva grad NAV har nådd sine mål per sommaren 2008. Konklusjonane er som følgjer: Jamvel med 200.000 nye arbeidsplassar dei to siste åra, så er ikkje ein større ...
(side 28-31)
av Viggo Nordvik
Virkemidlene i den boligsosiale politikken er ment å korrigere for uheldige utfall i et boligmarked overlatt til seg selv. Både i Norge og i andre land med en ambisiøs boligpolitikk ...
(side 32-35)
av Tone Øiern
Hvordan bosette vanskeligstilte mennesker som ikke har fått noen tilknytning til omgivelsene på en måte som gir livene deres stabilitet? Og hvordan skal relasjonene til naboer bygges slik at bomiljøet ...
(side 36-37)
av Tone Øiern
Inger var blant de første som flyttet inn i en av prosjektboligene i Moss, etter å ha slitt med langvarige rusproblemer. Det har hjulpet henne til å få en mer ...
(side 38-41)
av Annichen Hauan
De store barnekullene fra den første etterkrigstiden vil i årene som kommer nå alderdommen. Denne eldrebølgen vil skape enorme utfordringer for hele helse- og omsorgssektoren. Og utfordringene bli ikke mindre ...
(side 42-43)
av Kari Anne Klovholt Drangsland og Bente Beckstrøm Fuglseth
Asylmottak har vært et gjennomgangstema i media denne sommeren. Nylig gikk Klassekampen gjennom oppslagene i riksdekkende medier og kunne slå fast at rundt 85 prosent dreide seg om konflikter, lokal skepsis ...
(side 44-47)
Bygningsdelen av den nye plan- og bygningsloven forventes å bli behandlet i høst i Stortinget. I tråd med lovforslaget, pågår samtidig arbeid for å forberede krav til universell utforming i ...
(side 48-49)
(side 50-53)
av Tore W. Kiøsterud
Husbanken skal få ny lov, men skal i stor grad fortsette som før. Det er gjennomgangsmelodien i et utkast til lovproposisjon som Kommunal- og regional- departementet sendte på høring i ...
(side 54-57)
av Atle Seierstad
Et forslag til nytt kriteriesystem for tildeling av budsjettrammer (penger) til bydelene ble høsten 2007 sendt på høring i Oslo. Etter behandling av hørings- uttalelsene, avga byrådet innstilling om saken til ...
(side 58-61)
av Terje Kleven
En ivrig bidragsyter i norsk planleggingsdebatt, Aksel Hagen, har de siste årene valgt å la sitt samfunns- engasjement komme politikken til gode, mer enn planleggingen. Aksel Hagen har vært varaordfører ...
(side 62-64)
av Randi Narvestad
SINTEF Byggforsk har i løpet av 2006 og 2007 utført et prosjekt for Husbanken hvor oppgaven har vært å kartlegge erfaringer med miljøprogrammering hos aktører i BAE-næringen, kommunene og Husbanken. Hensikten ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon