Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2)
av Jens Fredrik Nystad
(side 4-9)
av Helga Pedersen
Vår velstand er for en stor del basert på virksomheten i kystsonen og på ressurser fra havet. Regjeringens utfordring er å skape den best mulige balansen mellom verdiskaping i kystsonen ...
(side 10-15)
av Rune Svensson
Kystleden og kyststiene er forholdsvis nye tilbud til friluftsfolket. Fram til 1990-tallet dreide kystfriluftslivet seg først og fremst om konvensjonelt båtliv. I senere tid har den politiske debatten hatt fokus ...
(side 16-19)
av Marit Tofte
Stortinget har nylig vedtatt å skjerpe bestemmelsene om forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen, i forbindelse med behandlingen av ny plandel av plan- og bygningsloven. De nye reglene om ...
(side 20-25)
av Tor Holtan-Hartwig
Politikerne i Oslo har bestemt seg for å gjenskape byens blågrønne struktur, etter at man i tidligere tider la bekker og elver i rør. Utfordringene ved å gjenåpne lukkede vassdrag ...
(side 26-31)
av Rainer Stange
Vannet er logikken i landskapet. Det er et samlende og oppdragende element som går igjen i all stor hagekunst, landskapsarkitektur, byforming og byplanlegging. Store nedbørsmengder, kombinert med dramatisk topografi, kort ...
(side 32-37)
av Sigbjørn Grønås
Havet vil stige langs våre kyster i tiden som kommer, men vi kan ikke si med sikkerhet hvor stor stigningen blir. Tall fra FNs klimapanel for heving av havet de ...
(side 38-41)
av Jens Fr. Nystad
Nesten åtte år etter at EU vedtok vanndirektivet, innlemmes direktivet nå formelt i EØS-avtalen og blir dermed retningsgivende også for Norges vannforvaltning. PLAN har snakket med avdelingsdirektør Ola Skauge ...
(side 42-45)
av Martin Zeiffert
Skipstrafikken langs norskekysten øker, spesielt transporten av farlige stoffer som olje og flytende gass, og med det også farene for alvorlige forurensninger som følge av skipsforlis eller -havari. Safety at ...
(side 46-47)
(side 48-55)
av Peter Butenschøn
Hvordan har det gått med Lillehammer, etter at pionérånden og gulljubelen fra OL har lagt seg? Har byen klart å leve opp til visjonene for det nye årtusen? Og hva ...
Boknytt
(side 56-59)
av Røyne Kyllingstad
I boka «En reise i vannets fremtid» beskriver og forklarer Terje Tvedt verdens vannproblemer på en beundringsverdig innsiktsfull måte. Og med en optimistisk grunntone. Betinget, riktignok, for alle de prosjekter ...
(side 60)
av Chris Butters
Den våteste høst i vestlendingenes minne inspirerer til oppfinnelse av en ny energikilde
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon