Etikk har blitt et stadig viktigere tema i samfunnsdebatten i de siste år. I alle sentrale samfunnssektorer – kommune, stat, næringsliv – er etiske spørsmål satt på dagsorden. Arkitektene og advokatene har fått sitt etiske regelverk, legene likeså, og bruken av statens oljeformue skal nå skje på en etisk forsvarlig måte. Ja, selv fast food-kjedene ønsker å framstå som etisk korrekte.

Etikkbølgen skyldes vel i hvert fall delvis et ønske om å distansere seg fra de mange avsløringene av uetisk oppførsel, for ikke å snakke om ren kriminell virksomhet, som har rammet både offentlig og privat sektor. Planfeltet har opplevd sin andel av saker med utro tjenere, så det var vel ikke annet å vente enn at også etikk og planlegging ville bli et tema.

Derfor passet det godt at Forum for Kommunale Planleggere (FKP) hadde valgt å fokusere på etikk på sin årlige kommuneplankonferanse, som ble arrangert på Røros nå i februar. Temaet fikk en bred belysning, og FKP hadde selv utarbeidet et forslag til etisk plattform for planleggere, som ble presentert på konferansen.

PLAN bringer i dette nummeret både FKPs etiske plattform og enkelte av innleggene fra konferansen i bearbeidet form, blant annet professor Geir Afdals brede drøfting av hvilken rolle etikk kan og bør ha i planleggingen. I tillegg har vi intervjuet statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunaldepartementet, som på Røros varslet endringer både i kommuneloven, forvaltningsloven og plan- og bygningsloven for å møte de etiske utfordringene i kommunesektoren.

Selv om forslaget til etisk plattform fra Forum for Kommunale Planleggere neppe vil skape stor strid, rommer planfeltet likevel mange etiske motsetninger. Et «problem» i så måte er at planlegging i Norge ikke er profesjonsbasert på samme vis som i mange andre land. Hos oss kan en rekke forskjellige utdannelser kvalifisere til en jobb som planlegger, med ulike kunnskaper, kultur og etikk.

Vi skal heller ikke se bort fra at ropet på etikk kan ha negative bivirkninger, slik direktøren for plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Ellen de Vibe, tar opp i sin artikkel. Hun frykter det kan virke negativt på bedriftskulturen i egen etat, skape «venneløse byråkrater» og redusere mulighetene til å etablere offentlig-privat samarbeid.

Men når alt kommer til alt var det muligens Kåre Valebrokk, med livslang erfaring fra norsk næringsliv, som kom nærmest sannheten på kommuneplankonferansen. - Etikk er ikke vanskelig. Det er moralen som er problemet! var hans konklusjon. Så kanskje er det snarere moral enn etikk vi bør diskutere . . .

Jens Fredrik Nystad Redaktør