Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 4-11)
av Geir Afdal
Med jevne mellomrom høres ropet etter etikk i media. Det kan være i forbindelse med saker som gjelder underslag, det kan være at folkevalgte og administrasjon har gamblet med offentlige ...
Etikk
(side 12-17)
av Ellen S. de Vibe
Etikk er blitt et sterkt verdiladet mantra de siste par år. Som mange andre slagord dekker det et sammensatt og til dels motstridene innhold. Hvilke dilemmaer ligger i begrepet i ...
(side 18-21)
av Jens Fr. Nystad
Hvordan vil vi ha det i kommunesektoren? Hva slags atferd kan vi akseptere? Er det klare grenser mellom etisk og uetisk atferd? Og endrer grensene for etisk atferd seg over ...
Etikk
(side 22-23)
av John Pløger
Etikk handler om «bør», om ansvar, plikter, om «det gode liv», rettferdighet. Det finnes også en dogmatisk etikk (selvinnlysende sannheter), en dyds-etikk (om måtehold og rettighet), en deskriptiv etikk ...
(side 24-25)
av Ståle Undheim
Korrupsjon og kameraderi i kommune-Noreg har den seinare tid blitt sett på dagsordenen. Internasjonale undersøkingar har avkledd Noreg og vist at kongeriket kjem på topp blant landa i Norden ...
(side 28-29)
Det kan være interessant å se hvilke etiske retningslinjer andre nærbeslektede organisasjoner som norske planleggere tilhører eller kommer i kontakt med har for sine medlemmer, enten det er yrkesorganisasjoner eller ...
(side 30-31)
(side 32-39)
av August E. Røsnes
Økningen av såkalte innsendte eller private reguleringsforslag stiller byplanleggingen overfor nye utfordringer. Med utgangspunkt i plansystemets spilleregler drøfter artikkelen konsekvensene for kommunenes oversikts- og detaljplanlegging. Konklusjonen er at større myndighetseksternt ...
(side 40-43)
av Finn Ove Båtevik, Johan Barstad, Jørgen Amdam og Geir Tangen
Einskapsfylket i Møre og Romsdal er eit administrativt forsøk som har som hovudmål å integrere statlege og regionale oppgåver i eit felles regionalt organ. I denne artikkelen presenterer vi funn ...
(side 44-47)
av Erling Vindenes og Eva Irene Falleth
Spredte boliger med store tomter i grønne omgivelser har blitt et lokalpolitisk satsingsområde i mange distriktskommuner. Politikken skal sikre bosettingen i kommunen, eller i det minste bremse fraflyttingen og nedgangen ...
Debatt
(side 48-51)
av Tor Fr. Rasmussen
Med noen selvmotsigende argumenter avslører Røyne Kyllingstad i PLAN 5/2007 sin manglende forståelse av bakgrunnen for at norsk by- og regionplanlegging (som det ble kalt i 196070-årene) har spilt fallitt.
(side 52-53)
PLAN arrangerte i 2007 en skrivekonkurranse i samarbeid med Stiftelsen Asplan under overskriften «Planleggingens utfordringer - morgendagens løsninger». De tre vinnerbidragene ble presentert i PLAN 5/2007. Her bringer vi ytterligere ett av bidragene ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon