Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2)
av Jens Fredrik Nystad
Leder
(side 4-7)
av Jens Fr. Nystad
Regjeringen har lagt opp til en sterk økning i satsingen på energisparing og miljøvennlig energiproduksjon. Men hvor mye kan det bygges ut av ny fornybar energi i Norge? Og hvordan ...
(side 12-15)
av Lene Frosthammer og Helene Slagstad
Husbanken har siden 2003 jobbet med lavenergiboliger og passiv energidesign. Det er nå over 10.000 boliger som er under planlegging, bygging eller er ferdigstilt med passiv energidesign, både lavenergiboliger og passivhus. Interessen ...
(side 16-21)
av Lars Myhre og Morten Meyer
Med de nye energikravene i teknisk forskrift som ble innført 1. februar i år med en overgangsperiode fram til august 2009, vil energibehovet i nye boliger bli vesentlig redusert. Samtidig gis signaler ...
(side 22-27)
av Lars Galtung
Det nordiske kraftmarkedet består av Finland, Sverige, Danmark og Norge. Kraftmarkedet kan igjen deles opp i et engrosmarked og et konsumentmarked. I engrosmarkedet handles kraft mellom produsentog kraftforbruker (som industri ...
(side 28-31)
av Marianne Karlsen og Cathrine Andersen
Klimaet er i endring, både globalt og i Norge. Den globale gjennomsnittstemperaturen har økt det siste århundre, særlig de siste 50 år, og 11 av de 12 siste årene har vært blant de ...
(side 32-33)
av Heidi Juhler
Dagens produksjon av fjernvarme kan tredobles til 10 TWh innen 2020, dersom regjeringen følger opp klimavedtakene med penger og påbud. I tillegg til lokal varme med bioenergi, varmepumper og solenergi, vil varmebransjen ...
(side 34-39)
av Tore Leite og Arvid Strand
Å øke kollektivandelen kan bidra til å bremse klimagassutslippene fra transportsektoren. Men skal kuttene bli målbare, må det hard lut til.
(side 40-41)
Boknytt
(side 52-53)
av Røyne Kyllingstad
(side 54-55)
av Berit Nordahl og Susanne Søholt
I PLAN 3-4/2007 diskuterer Guttorm Grundt Oslo som bærekraftig by. Oslo er kåret til «Europas bærekraftige by». Dette er stort, og Grundt forklarer hvorfor Oslo scorer høyt på forskjellige bærekraftbarometre. Kåringen ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon