Bokens forside prydes av stemningsfullt kveldsbilde fra Pilestredet Park i Oslo, årets vinner av Statens Byggeskikkpris. Se ellers s. 76–77 i PLAN 3-4/2007 for en nærmere omtale av prisvinneren. (Foto: Husbanken)

Den 9. oktober deles Statens Byggeskikkpris ut for 25 året på rad, og i forbindelse med jubileet lanseres boka Forbilder, Statens arkitektur-, bymiljø- og byggeskikkpriser 25 år.

Fra 1983 og utover har staten delt ut bygge-skikk-, arkitektur- og bymiljøpriser. Først ute var Statens Byggeskikkpris, så Vakre vegers pris, Forsvarets byggeskikkpris, Skolebyggprisen og Bymiljøprisen. Prisene administreres og styres av ulike sekretariater, direktorater og departement, og har ulike nedslagsfelt. Samtidig har de mye felles, ikke minst målsettingen om å stimulere til å skape gode fysiske omgivelser og miljøer over hele landet.

Publikasjonen har blitt til som et samarbeid mellom Husbanken, Statens vegvesen, Forsvarsbygg, Norsk Form og Miljøverndepartementet. Disse deler ut henholdsvis Statens Byggeskikkpris, Vakre vegers pris, Forsvarets byggeskikkpris, Skolebyggprisen og Bymiljøprisen.

Forbilder gir en bred presentasjon av samtlige prisvinnere og hedrende omtalte prosjekter og byr på en samlet oversikt over nyere, norsk arkitektur og byggeskikk. Gjennom mer enn 160 bilder og illustrasjoner vises spennende ingeniørkunst, forbilledlig landskapsutforming, vellykkede enkeltbygg og gode utviklingsprosjekter i sentrum og tettsteder over hele landet.

Boka løfter blant annet fram årets vinner av Statens Byggeskikkpris; Pilestredet Park samt deltaker- landsbyen fra OL i 1994 – Skårsetlia på Lillehammer. Også det mye omtalte og vakre Sametingsbygget i Karasjok er med, i tillegg til pri- sens første vinnerprosjekt; eneboligområdet Hillar- haugen på Stord. Vakre vegers pris byr på flotte oppslag om Skarnsundbrua i Nord-Trøndelag, Stry- nefjellsveien og nye veianlegg i Drammen og Drø- bak – i tillegg til en presentasjon av nye nasjonale turistveganlegg. Forsvarets byggeskikkpris har et større oppslag om Rena Leir, mens Skolebyggprisen tar frem forbilledlige Byåsen videregående Skole i Trondheim og Bakkeløkka på Nesodden i Akershus. Bymiljøprisen viser en rekke vellykkede strategier for sentrumsutvikling, blant annet i Asker og Kristiansand.

Dette er første gang bilder og illustrasjoner av alle prisvinnere og hedrende omtalte bygg og anlegg er samlet i én og samme dokumentasjon. Publikasjonen fungerer godt som oppslagsverk over nyere norsk arkitektur og byggeskikk, og vil kunne brukes i undervisningssammenheng samt inn mot offentlig forvaltning, kommuner og fylkeskommuner, arkitekter og landskapsarkitekter. Den har høy vekt på visuelle løsninger og lesbarhet og inneholder flere aktuelle artikler, blant annet om universell utforming og stedsutvikling.

Kontaktpersoner:

Redaktør Helle Benedicte Berg

mob: 41567033

epost: helleb@chello.no /helle.berg@husbanken.no

Prosjektleder Anne-Sofie Halvorsen

mob: 91557353

epost: anne-sofie.halvorsen@husbanken.no

Kristiansand kommune fikk Bymiljøprisen i 2002 for sitt langsiktige arbeid for byutvikling i et bærekraftig perspektiv. Bildet viser gågaten i Markensgate. (Foto: Husbanken)