Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2)
av Jens Fredrik Nystad
Leder
(side 4-9)
av Magnhild Meltveit Kleppa
Regjeringa vil gje folk reell valfridom til å bu der dei sjølve ønskjer. Kva inneber ein slik ambisjon i praksis for unge menneske? Det var eitt utgangspunkt for opprettinga av ...
(side 10-19)
av Kjetil Sørlie
Gjennom de siste fire generasjonene har folk i større grad flyttet fra land til by enn omvendt. Spesielt skjer mye av denne flyttingen i ungdoms- og etableringsfasen. Dette har både ...
(side 20-23)
av Tale Hellevik
Når man er liten representerer barndomshjemmet for de fleste en stor grad av trygghet, der foreldrene har ansvaret for at materielle behov dekkes, og behovet for emosjonell nærhet tilfredsstilles gjennom ...
(side 24-29)
av Bård Isdahl
De fleste politikere og ledende fagfolk er i dag enige om at byene våre må fortettes. Med gode grunner: energisparing, effektivisert transport, intensivert byliv. Men er det plass til alle ...
(side 30-37)
av Kristin Henriksen og Lars Østby
Det bor i dag 73 500 barn av to innvandrere i Norge. Denne gruppa vokser raskt – for ti år siden var de halvparten så mange. Disse barna er født og oppvokst her ...
(side 38-41)
av Jens Fr. Nystad
Hvordan kan planfeltet få bedre kontakt med de unge som nå utdanner seg innen planfagene? Og hva kan vi gjøre for å få dem til å velge planlegging som yrkesvei ...
(side 42-43)
(side 44-45)
av Lars Christian Bettum
(side 46-48)
av Brita Marie Servan og Kristian Endresen
Flere sosiale grupper burde ta del i måten studenter bor og organiseres på. Aktive landsbyer er et forslag til hvordan dette kan utføres.
(side 49-53)
av Ivar Frode Glomnes
(side 54-56)
av Ståle Undheim
Arealutviklingen her i landet er på flere områder i strid med Stortingets mål om en bærekraftig arealdisponering. Strandsonen, vassdragsbeltene, snaufjellet og store sammenhengende naturområder bygges fortsatt ned.
(side 57-59)
av Røyne Kyllingstad
PLAN nr. 3-4/2007 har to artikler som på hver sin måte kritiserer norsk «klattutbygging» med konklusjon at det trengs mer statlig styring. Tor Fr. Rasmussen(s. 40) går til frontalangrep på det ...
Boknytt
(side 60-65)
av Jens Christian Hansen
(side 66-67)
Den 9. oktober deles Statens Byggeskikkpris ut for 25 året på rad, og i forbindelse med jubileet lanseres boka Forbilder, Statens arkitektur-, bymiljø- og byggeskikkpriser 25 år. Fra 1983 og utover har staten delt ...
(side 68-71)
av John Pløger
I lengre tid er vi blitt forledet til å tro at bypanlegging og planlegging for byutvikling handler om arkitekturstil, tradition, byidentitet, skala, helhet, siktlinjer og form. Og selv om noen ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon