Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2)
av Jens Fredrik Nystad
(side 4-7)
av Jens Fr. Nystad
Regjeringen har fremmet ambisiøse mål for klimapolitikken og tar sikte på at Norge igjen skal et miljøpolitisk foregangsland. Men er det samsvar mellom liv og lære på miljøfeltet? Og hvilke ...
(side 8-11)
av Rasmus Hansson og Arild Skedsmo
I løpet av året har FN lansert de tre første delene av sin fjerde hovedrapport. Her slås det i praksis fast at klimaendringene vi nå opplever, er menneskeskapte. Med dette ...
(side 12-15)
av Karl G. Høyer
I 1995 skrev jeg en artikkel i PLAN (nr. 6/95) med tittelen Lokal, global - marked og moral (Høyer, 1995). Det var for øvrig i et særnummer om Økokommuner, et ganske ambisiøst forsøk på ...
(side 16-21)
av Per Arild Garnåsjordet
Miljø er igjen på den politiske dagsorden. Klimaspørsmålet er åpenbart årsaken. Samtidig øker dette folks miljøengasjement. Hele 64,5 prosent av 2100 spurte opplyste i mars/april i år at mediaomtalen hadde gjort ...
(side 22-31)
av Guttorm Grundt
Oslo-miljøet blir stadig bedre, oslofolk lever stadig lengre og økonomien i hovedstaden går så det suser. Men bærekraftutfordringene står i kø.
(side 32-39)
av Gustav Nielsen og Arvid Strand
Med en økonomisk ramme på 53 milliarder kroner er Oslopakke 3 et forslag om en gigantisk satsing på transportsystemet i Oslo og Akershus. Dette tverrpolitiske kompromisset, av noen ansett som et mesterstykke ...
(side 40-45)
av Tor Fr. Rasmussen
Forurensningene fra transport og sløsing med ressurser, særlig arealer og fossilt brensel, er den viktigste lokale forurensningskilde. Vil den gode vilje om å bidra til klimakutt og redusert forurensning som ...
(side 46-51)
av Carlo Aall og Kyrre Groven
På oppdrag frå Husbanken har Vestlandsforsking gjennomført eit prosjekt som gjeld klimasårbarheit og bustadplanlegging (Groven, 2005). Prosjektet hadde desse to overordna problemstillingane: Korleis kan norske kommunar handtere spørsmålet om klimasårbarheit og ...
(side 52-53)
Debatt
(side 54-55)
av Erling Holden
Skal miljøforkjempere nå frem med sitt viktige budskap må de slutte å blande sammen viktige miljøargumenter med verdiladede påstander om hva som er det gode liv. Forhåpentligvis kan vi etter ...
(side 56-61)
av Karoline Daugstad, Svein Frisvoll og Frank Egil Holm
I 2005 fikk Norge sitt sjuende verdensarvområde: Vestnorsk fjordlandskap. I motsetning til andre «utpekingsprosesser» hvor områder vernes etter naturvernloven og hvor bruksinteresser tradisjonelt mobiliserer mot vern, oppfattes verdensarv som et potensiale ...
(side 62-67)
av Eva Irene Falleth og Inger-Lise Saglie
Jordbruksarealer er en begrenset ressurs i Norge, og jordvern har lenge vært et politisk mål. Likevel bygges jordbruksarealer ned. Diskusjonen om jordvern har primært vært rettet mot tettstedsvekst og i ...
(side 68-72)
av Sissel Hovik og Knut Bjørn Stokke
Norske planforskere har liten tiltro til fylkesplanlegging som et styrings- og samordningsredskap, siden fylkeskommunene mangler både legale og økonomiske virkemidler for å sikre oppfølging av sine planer. En nylig avsluttet ...
(side 73-75)
av Peter Arbo og Toril Ringholm
Norsk fylkesplanlegging har en vel 30-årig historie. Like lenge har den vært gjenstand for forskning. En gjennomgående konklusjon har vært at fylkes- planleggingen ikke har greid å ivareta sin tiltenkte ...
(side 76-77)
Juryen har særlig latt seg imponere av den offensive miljøsatsingen i prosjektet, som har tilført Oslo en ny og grønn oase. Prisen deles mellom Statsbygg og Oslo kommune.
(side 78-80)
av Hans Ivar Blystad
Ordet naturkatastrofe har blitt en gjenganger i media. Begrepet benyttes mer eller mindre ukritisk i alle tilfeller hvor det er en forståelse at naturen ligger bak ødeleggelser på samfunn. Men ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon