Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 4-11)
av Morten A. Strøksnes
Morten A. Strøksnes utgav i fjor høst boken Hva skjer i Nord-Norge? Den står i dialog med Brox’ klassiske verk fra 1966, og forsøker å besvare det gamle spørsmålet, om ...
(side 12-19)
av Einar Niemi
Regioner er i vinden som aldri før. Og nå står vi foran en av de største reformene landet har sett med hensyn til geografiske forvaltningsnivåer, den regionalisering som skal iverksettes ...
(side 20-27)
av Peter Arbo
«Men mange som er de første, skal bli de siste», står det i Bibelen. I de pågående regionaliseringsprosessene ser dette ut til å kunne bli Nord-Norges skjebne. Nord-Norge ...
(side 28-35)
av Ottar Brox
Hvordan ser framtida ut for utkant-Norge? Og finnes det noen muligheter for å påvirke utviklinga politisk? Jeg tror vi kan ta for gitt at den spredte busettinga er kommet ...
(side 36-41)
av Sveinung Eikeland og Trond Nilsen
Beslutningen om utvikling av Snøhvitfeltet og utbyggingen av anlegget for ilandføring og frysing av gass på Melkøya utenfor Hammerfest, har på fem år endret viktige trekk ved den territorielle utviklingen ...
(side 42-47)
av Eva Josefsen
Finnmarksloven er uløselig knyttet til arbeidet med å styrke samiske landrettigheter. Samtidig er loven en etnisk nøytral lov i den forstand at den ikke fordeler rettigheter utfra etnisk tilhørighet. Dette ...
(side 50-51)
av Nils Aarsæther
(side 52-53)
Boknytt
(side 54-57)
av Nils Aarsæther
Hausten 2006 kom det ut to viktige bøker om Nord- Norge: Morten Andreas Strøksnes gav ut boka med same namn som Ottar-Brox sin klassikar frå 1966, og Arne Eriksen fullførte boka ...
(side 58-63)
av Paul Olav Berg
Kommunal- og regionaldepartementet la helt på slutten av fjoråret fram en stortingsmelding om en regional for- valtningsreform1. Forslaget hadde sin bakgrunn i Soria Moria-erklæringen, som bebudet at det ville ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon