Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 4-7)
av Jens Fr. Nystad
Oslo vokser som aldri før, skolene er smekkfulle og barnehagekøene endeløse. Skyldes dette at kommunen fører en for liberal utbyggingspolitikk? Eller er det snarere et uttrykk for at folk ønsker ...
(side 8-13)
av Knut Halvorsen
Regjeringens lenge bebudede stortingsmelding om Norges hovedstad lar vente på seg. Opprinnelig skulle den legges fram før sommeren i fjor, senere ble meldingen utsatt til høsten, deretter skulle den komme ...
(side 14-19)
av Einar Leknes, Arild Aurvåg Farsund og Ann Karin Tennås Holmen
Denne artikkelen dreier seg både om kommune- planleggingen og om utbyggingspolitikken i de fire norske storbyene. Hovedvekten er lagt på Oslo, mens funn fra de andre byene nyttes som referanse ...
(side 20-27)
av Rolf H. Jensen
Med jevne mellomrom dukker det i den offentlige debatten om Oslos planlegging og utvikling opp lengselsfulle erindringsbilder om byplanleggingen under Harald Hals. Den gangen hadde man virkelig en profesjonell byplansjef ...
(side 28-31)
av Erling Fossen
I løpet av noen høstmåneder rammet en folkelig tsunami Oslo. Protestene mot de planlagte Barcode-høyhusene på den gamle branntomta i Bjørvika, traff politikerne midtskips og feide dem ut og ...
(side 32-39)
av Ellen de Vibe
Fjordbyen i Oslo er et eksempel på at planlegging av større byutviklingsprosjekter ofte innebærer betydelige interesseavklaringer. På mange måter er interesseavklaringen essensen i byplanleggingen. I tillegg til å utvikle ønskede ...
(side 40-45)
av Petter Daae Slipher og Kjell Spigseth
Staten og Oslo kommune har forpliktet seg til innsats for en bærekraftig fysisk og sosial byutvikling i Groruddalen og er i 2007 inne i sitt første år med gjennomføring av konkrete ...
(side 46-47)
(side 48-57)
av Jens Chr. Hansen
I juni 2006 kunne kommunal- og regionalminister Åslaug Haga legge frem en melding til Stortinget om distrikts- og regionalpolitikken som den nye rød-grønne regjeringen vil føre (St.meld. nr.21 (2005-2006)). Mel ...
(side 58-60)
av Ulla Hahn
«Grønt i det blå», en konferanse om grønne tak i by1 samlet nylig over 200 deltagere på Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Et i dag lite påaktet tema her til lands ...
(side 62-66)
av Ivar Brevik
Tilgjengelighet og ulike former for fellesskapsløsninger betyr mye for seniorene når de vurderer sin framtidige bosituasjon. Fire av ti kan tenke seg å flytte på grunn av dårlig tilgjengelighet i ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon