Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 4-11)
av Christer Larsson, Göran Rosberg og Mats Olsson
Från att ha varit en utpräglad industristad i kris har Malmö under de senaste tio åren utvecklats till en konkurrenskraftig kunskapsstad som attraherar såväl boende som företag. Framgången ligger i ...
(side 12-15)
av Per Riisom
Til enhver samfundsform svarer en specifik byform. Landsbrugssamfund-landsby! Handelsby-købstad! Industrisamfund-industriby! Vidensamfund-videnby?
(side 16-21)
av Hans Kiib
De økonomiske og planlægningsmæssige vilkår ændrer sig ganske radikalt i disse år. Grundlaget for de sidste 40 års planlægningsmæssige diskurs, formuleret i general- plan- og kommuneplanarbejdet i 70’erne er under pres ...
(side 22-27)
av Jens Fr. Nystad
Knut Halvorsen er daglig leder av Oslo Teknopol IKS. Det er et interkommunalt selskap som driver næringsutvikling i Osloregionen, og som eies i fellesskap av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ...
(side 28-31)
av Anita Orlund, Øyvind Michelsen og Tore Olsen Pran
Lillestrøm er regionsenteret på Romerike og ligger i Skedsmo kommune, rett øst for Oslo. Både Lillestrøm og Romeriksregionen er en del av Stor-Oslos bolig- og arbeidsmarked. Kunnskapsmiljøet i Lillestrøm ...
(side 32-35)
av Kjell I. Stellander
Trondheim har en jobb å gjøre: For å stimulere og videreutvikle kunnskapssamfunnet Trondheim og en voksende kunnskapsøkonomi skal byen utvikles som kunnskapsby.
(side 36-39)
av Birger Lilja Kristoffersen, Bodil Øllgaard, Charlotte Lorentzen og Lene Ohlmann
Trekantområdet har medvind. Væksten er i top – nye virksomheder kommer til, fusionerede virksomheder vælger området og området er generelt attraktivt for bosætning. Men kan det vare ved?
(side 40-43)
av Helga Bragadottir
I Reykjavíks generalplan for 2001–2024 finnes det fire hovedmål: • Å styrke Reykjavíks sentrumskjerne og öke bokvaliteten • Fortetting av bebyggelse og öke bruken av robust infrastruktur • Å skape et innovasjons-og utviklingsareale ...
(side 44-45)
(side 46-51)
av Gunnar Djup
De nordiske byene har mange likhetspunkter. Ett viktig fellestrekk har tradisjonelt vært idealet om Den grønne byen, med ubebygde korridorer som strekker seg utover fra bykjernen til det omkringliggende landet ...
(side 52-55)
av Cecilia Waldenstrm
Kan landsbygden likaväl som staden vara en kreativ miljö? Jovisst, naturligtvis, men för att få syn på landsbygden som kreativ miljö behöver man gå bortom schablonbilderna av stad och land.
(side 56-58)
av Røyne Kyllingstad
Tor Fr. Rasmussen undrer seg i PLAN nr. 2/2006 over Arne Isaksens anmeldelse av Richard Floridas bok om «The Rice of the Creative Class». Dette er da gammelt nytt, sier han ...
(side 59-63)
av Jens Chr. Hansen
Norsk Hydro har markert sitt hundreårsjubileum i 2005 med å gi ut en trebinds bedriftshistorie. Fem forfattere har brukt ni forskerårsverk på jobben, og det er skrevet flere hovedoppgaver innenfor prosjektets ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon