Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2)
Regjeringen har bestemt at en ny forvaltningsstruktur skal innføres fra og med 2010. Til grunn for vedtaket ligger at vi fortsatt skal ha tre folkevalgte forvaltningsnivåer i Norge - kommune, regionalt nivå ...
(side 4-9)
av Jens Fr. Nystad
PLAN har intervjuet Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Vi har spurt henne om den rød-grønne regjeringens kommunal- og distriktspolitikk og den nye regionreformen som skal settes i verk fra ...
(side 10-23)
av Per Selle og Anne Lise Fimreite
«Det skal være tre folkevalgte forvaltningsnivåer i Norge. Et fornyet og styrket regionalt forvaltningsnivå skal etableres… Regjeringen tar sikte på at dette arbeidet skal være fullført og framlagt for Stortinget ...
(side 24-39)
av Jon Helge Lesjø, tor dølvik og Tor Selstad
Mange spår at det også denne gangen vil gå dårlig med å gjennomføre en forvaltningsreform, og kanskje har de rett. Oppgaven blir da å analysere hva som kan komme i ...
(side 40-49)
av Jens Chr. Hansen
Professor Tor Fredrik Rasmussen har skrevet en politisk debattbok der han går til angrep mot nyliberalistenes forsømmelser i regionalplanleggingen, og i hovedstads- regionen i særdeleshet. Mange konsulentfirmaer har utredet Osloregionens ...
(side 50-57)
av Tor Fr. Rasmussen
Den politiske debatten om reformer i vår forvaltningsstruktur er full av motsetninger, bestemt av verdisyn og andre ulike hensyn som er uforenlige. Derfor har nesten alle forslag om endringer vært ...
(side 58-59)
Landet rundt
(side 60-65)
av Arild Aurvåg Farsund og Einar Leknes
Motor-metaforen er mye brukt når forskere, planleggere og politikere i dag skal beskrive byenes betydning for regional utvikling. Ideen om byen som motor for økonomisk utvikling er nedfelt både ...
(side 66-71)
av Liv Mari Nesje og Knut Hidle
Forsvinner skillet mellom det urbane og det rurale som en følge av funksjonell integrasjon i byregionene? Eller er det kanskje vi som er i flyt mellom ulike forestillingsverdener, og ikke ...
(side 72-77)
av Oddrun Høyvik Ulvestad
En hverdag uten mobiltelefon og datamaskin – uten SMS og e-post. Utenkelig! Vi er alle blitt fanget inn i den nye teknologiens vidunderlige verden, og ser ut til å ha ...
(side 78-83)
av Bent Flyvbjerg, Søren Buhl og Petter Næss
I forbindelse med store transportinfrastrukturprosjekter viser det seg ofte å være store avvik mellom forventet og faktisk trafikkvolum. En menneskelig tendens til ønsketenkning kan være én årsak til de mange ...
Debatt
(side 84-85)
av Ståle Undheim
Det vakre og åpne Jærlandskapet risikerer å bli dominert av høye bygg. Ønsker vi at slike bygg skal bli fremtidens mest synlige vitnemål fra dagens Jæren? Tiden er moden for ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon