Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2)
av Jens Fredrik Nystad
I år er det 60 år siden Den Norske Stats Husbank ble opprettet. Husbanken var et ektefødt barn av krigen og fikk en fremskutt rolle i gjenreisningsarbeidet i de første etterkrigsårene ...
(side 4-11)
av Thorbjørn Hansen
Drabantbyene preger de store byene og er et av de mest markerte resultatene av etterkrigstidens bolig- og bypolitikk. Mens denne boligpolitikken generelt framstilles som meget vellykket, er drabantbyene sterkt kritisert ...
(side 12-19)
av Gry Eliesen
Gjennom de siste 100 år er folkelig byggeskikk blitt kritisert av sin egen samtid. Kritikken har ofte vært fremmet av fagfolk, blant annet gjennom institusjoner som Husbanken. Prosjekter og tiltak er ...
(side 20-23)
av Lars Gulbrandsen
Forskningsinstituttet NOVA sluttførte nylig et oppdrag for Husbanken basert på de tre siste levekårsundersøkelsene med boligspørsmål (Gulbrandsen, 2006). Rapporten inneholder blant annet artikler om boligstandard, boligenes tilgjengelighet, boligetablering og boligformue. Begrepsparet ...
(side 24-29)
av Sunniva Skålnes
Emnet for denne artikkelen er den , statlege bustadreisinga i Kautokeino kommune på 1970-talet, dei såkalla bustadtiltaka. Dei vart sette i verk i 1970 og vara fram til 1983. Det politiske grunnlaget for ...
(side 30-37)
av Jan Carlsen
Begrepet boligdyrtid er dessverre blitt aktuelt igjen, 60 år etter Husbankens etablering. De involverte yrkesgruppene i dagens boligbygging har ulike erfaringer og opplever prisproblemet forskjellig, for eksempel avviker arkitektens ståsted fra ...
(side 38-39)
Debatt
(side 40-41)
av Tor Fr. Rasmussen
Det var med undring jeg leste Arne Isaksens bokanmeldelse i PLAN 6/2005 av Richard Floridas analyse: «The Rice of the Creative Class». Omtalen av boken var både interessant og velskrevet. Men ...
(side 42)
av Tore Killingland
Skrekkeksempler på resultat av manglende planer eller dårlige planprosesser ser vi i alle fylker, i så vel byer og tettsteder som spedt bebyggelse, i strandsoner og i bjørkebeltet, ja til ...
(side 43)
av Sven Erik Svendsen
Forskning innen profesjonsdisiplinene har stort sett praksis som formål. For eksempel blir medisinsk forskning – rent bortsett fra å skaffe noen aktører ære, penger og berømmelse – drevet for å forbedre medisinen ...
(side 44-45)
av Eli Støa
Det er etablert et eget kunnskapsnettverk for bokvalitet og bærekraft. Nettverket består av sentrale boligforskningsmiljøer i Norge, representanter for offentlige etater og ulike bransjeaktører.
(side 46-51)
av Marianne Siiri
Antallet personer med demens i Norge øker på grunn av høyere levealder i befolkningen. Statlig satsing på bygging av nye sykehjem har gitt flere tilpassede plasser for denne gruppen, men ...
(side 52-57)
Europan er en stiftelse som hvert annet år arrangerer idékonkurranser i europeiske byer for unge arkitekter under 40 år. Temaet er bolig- og byutviklingsprosjekter med det mål å føre fram til ...
Boknytt
(side 58-60)
av Tor Bysveen
Det er sjelden at departementsansatte får anledning til å skrive ned sine erfaringer og refleksjoner. Vi har aldri lest noen ytringer fra departementsansatte i PLAN. Rollen som byråkrat er å ...
(side 61-63)
av Røyne Kyllingstad
Worldwatch Institute har tatt på seg en viktig jobb i dagens samfunnsdebatt. Tross de kritiske bemerkningene jeg kommer med nedenfor, er jeg ikke i tvil om at institusjonen gjør en ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon