Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1)
av Jens Fredrik Nystad
(side 4-13)
av Lars Østby
Debatten rundt innvandring og hvordan integreringen av innvandrerne foregår er mer preget av myter enn av faktiske kunnskaper. Selv om kritikken kommer fra både høyre og venstre, blir den ikke ...
(side 14-19)
av Mariette Lobo
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) er et regjeringsoppnevnt utvalg som gir myndighetene råd i saker som angår minoritetsbefolkningen, og tilrettelegger for dialog mellom minoriteter og myndighetene. PLAN har intervjuet ...
(side 20-23)
av César Mallén, Osman Kabo og Huyen Dinh
(side 24-27)
av Siri Haavie
Oslos parsellhager er blitt en arena hvor folk fra mange ulike nasjonaliteter og kulturer møtes. Innvandrerne har synliggjort nye sider ved parsellhagen som sosial møteplass.
(side 28-29)
av Jens Fr. Nystad og Jens Fredrik Nystad
Det norske samfunnet må komme innvandrerungdommen mye sterkere i møte, ellers er jeg redd det etter hvert vil koke over også i Norge, sier Farid Bouras, leder for organisasjonen «Ungdom ...
(side 30-35)
av Susanne Søholt
Integrasjon står sentralt i flerkultur- og mangfolds-politikken, og er sist satt på dagsorden ved at tidligere kommunalminister Erna Solberg avsluttet sitt virke med å foreslå at det skal utarbeides ...
(side 36-41)
av Ingvild Røed
Fjell er en drabantby i Drammen med en høy andel innvandrere. Området har lenge hatt et dårlig navn på seg blant kommunens øvrige innbyggere. På Fjell har det i flere ...
(side 42-43)
(side 44-47)
av Arne Isaksen
I 2002 utgav den amerikanske økonomen Richard Florida boken ’The Rise of the Creative Class’. Boken er en popularisering av Floridas tidligere forskning, og den har fått svært stor interesse og ...
Debatt
(side 48-51)
av Lars Stendal
I et bredt anlagt innlegg i PLAN 5/2005 tar forskerne Kjell Werner Johansen og Arvid Strand for seg Bergen kommunes storstilte kollektivsatsing på bybane gjen- nom Bergensprogrammet. Johansen og Strand tar ...
(side 52-53)
av Ståle Undheim
Nye og store hyttebyer kryper seg stadig høyere oppover og innover fjellheimen vår, med en standard som minner mer om byliv enn tradisjonelt friluftsliv. Utbyggingen fører til store inngrep i ...
(side 54-55)
av Sigmund Asmervik
Stephen Toulmin: Return to Reason
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon