Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Jens Fredrik Nystad
Storbyene våre vokser, og med flere mennesker og flere arbeidsplasser vokser også trafikken. Miljø- og trafikkproblemene er betydelige, og utfordringene står bokstavelig talt i kø. Likevel finnes det også flere ...
(side 4-19)
av Gustav Nielsen
Vil automatbanen bli en suksess, eller er den et nytt eksempel på hva dårlig organisering av Oslo-regionen fører oss opp i?
(side 20-21)
av Nils Høysæter
Større trengsel på vegene og et økende behov for mer miljøvennlig transport, har aktualisert bygging av et kapasitetssterkt og framtidsrettet kollektivsystem i Bergen. I St.prp. nr 75 (20042005) »Om revidert bompengeordning ...
(side 22-25)
av Kjell Werner Johansen og Arvid Strand
Bergen kommune har lenge arbeidet med planer om en bybane for å bedre det kollektive transporttilbudet. For en investering på 1,5 milliard kroner er det planlagt et høy- klasse banetilbud med ...
(side 26-31)
av Inge Brørs og Tor Bysveen
Bedre kommunikasjoner vil bidra til å gjøre byene på Østlandet mer attraktive for næringsetablering og bosetting. Med en utvidelse av bo- og arbeidsmarkedet blir friheten til å velge bolig og ...
(side 32-35)
av Silvia Olsen
De tre skandinaviske landene blir generelt regnet som relativt like, med en rekke sosiale, økonomiske og poli- tiske fellestrekk. Innenfor transportsektoren har dessuten hvert av landene i løpet av de ...
(side 36-39)
av Claus Hedegaard Sørensen og Inger-Anne Ravlum
Det moderne samfund er kendetegnet ved, at politiske beslutninger er godt forberedt af en faglig stab af medarbejdere og eventuelt uafhængige konsulenter og forskere. Der ligger ofte oceaner af faglige ...
(side 40-41)
Barneskole vant Statens Bygge- skikkpris for 2004 ~ Framtidsbygda 2020 ~ Honningsvåg er verdens nordligste by likevel ~ En av fire kan bruke ByggSøk ~ Ny lov om eige- domsregistrering gir betre kvalitet ~ Innbyggerhøring som demokrati ...
Debatt
(side 42-45)
av Gunnar Øvrelid Djup
«Arealøkonomisering gjennom fortetting er en strategi for utvikling av utbyggingsmønsteret som gir muligheter for begrensninger på den videre tettstedsekspansjon og nedbygging av verdifullt natur- og kulturlandskap. Samtidig gir dette bedre ...
(side 46-48)
av Anne Lise Fimreite
I denne artikkelen skal jeg redegjøre for og diskutere noen hovedfunn fra studier som er presentert med utfyllende i boken «Governance i norske storbyer», som jeg har redigert sammen med ...
(side 49-53)
av Rolf Barlindhaug
Flere av prosjektene i Byforskningsprogrammet handler om egenskaper og utfordringer ved storbyens boligmar- ked. Noen av prosjektene har sett på bolig- og bosteds- preferanser i forhold til det arbeidsliv og ...
(side 54-61)
av Øystein Engebretsen
Resultater fra reisevaneundersøkelser synliggjør bilens dominerende plass i bytrafikken. I tråd med funn i eldre undersøkelser, viser resultatene at bilbruken varierer med byenes tetthet. Det er likevel større variasjoner innenfor ...
(side 62-67)
av Jon Inge Lian
Hovedvegutbyggingen i Bergen har gitt radikalt forbedret framkommelighet. Fra vest og nord, hvor var det var lange køer i rushtida, er køene nå borte. I Oslo er det imidlertid små ...
(side 68-70)
av Karl G. Høyer
Bilringene og sykkelnavet Petter Næss og Ole B. Jensen (2005): Bilringene og cykelnavet. Boliglokalisering, bilafhængighed og transportadfærd i Hovedstadsområdet. Aalborg Universitetsforlag.
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon