Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2)
av Jens Fredrik Nystad
Sist høst var det seks år siden Fornebu ble nedlagt som flyplass. Foreløpig er det lite å se av det som etter hvert skal bli Norges største byutviklingsprosjekt - et nytt ...
(side 4-8)
av Hans Kr. Lingsom
Planlegging og tilrettelegging for etterbruk av Fornebu er en stor byutviklingsoppgave også i internasjonal målestokk. Rent faglig sett er planleggingen av et slikt område i seg selv en utfordring. Det ...
(side 9-17)
av Rolf H. Jensen
Arbeidet med planlegging av etterbruken på Fornebu har demonstrert at statens makt er begrenset og splittet. Fylkeskommunens makt har vært helt fraværende, og også grunneiernes makt har vist seg å ...
(side 18-21)
av Pedro Ardila
Utgangspunktet for Fornebu-planen var Stortingets ved- tak fra 1992 om at flyplassen skulle flyttes til Gardermoen og at området skulle utvikles og etterbrukes til bolig, næring og rekreasjon.
(side 22)
av Jens Fredrik Nystad
Mer enn 90 år etter at planene om en «badebane til Snarøen og Oustøen» ble lansert for å bringe bade- og sommergjester fra Kristiania raskt ut til fjorden og øyene, ser ...
(side 23-31)
av Beate Folkestad Habhab
Staten har satt klare mål for miljø- og samfunnshensyn i utviklingen av Fornebu. Dette er fulgt opp i en ambi- siøs og helhetlig miljøsatsing. Det ligger et stort utvik- lingsarbeid ...
(side 32-33)
av Jens Fredrik Nystad
Fornebu Boligspar skal bygge nærmere 5.000 boliger på det mange mener er Norges flotteste tomt. PLAN har snakket med adm.dir. Are Njåstein og informasjons- og markedssjef Morten Statle i Fornebu ...
(side 34-39)
av Erik S. Reinert
I november 1995 gav Statsbygg Norsk Investorforum i oppdrag å utrede etterbruken av arealet på Fornebu, som skulle nedlegges som flyplass tre år senere. Dette ble startskuddet til en nasjonal næringspolitisk ...
(side 40-45)
av Tron Øgrim
For 8 år sida skreiv jeg en spalte med tittelen «Fornebu eller Internett?» som skapte liv og røre! Det var den gangen Misjonærene fór land og strand runt og prediket at ...
(side 46-47)
av Jens Fredrik Nystad
PLAN har intervjuet Per Kr. Jacobsen, adm.dir. i IT Fornebu AS, og Sverre Nagell Bjordal, adm.dir. i IT Fornebu Eiendom AS, for å høre hvordan det går med ...
(side 48-51)
av August Røsnes
Utbyggingsavtaler har spilt en viktig rolle i plan- leggingen av Fornebu. Fra kommunens side har hoved- formålet med avtalene vært å sikre utbyggingsbidrag til dekning av byutviklingskostnadene som utbyggingen skaper ...
(side 52-53)
Klimaet i Arktis er i sterk endring. Strategier for krympende byer. Horten og Raufoss får nye Centre of Expertise-forprosjekter. Vil bedekke bygde-Norge. GrenseTjenesten. Bymiljøprisen 2005 - invitasjon til å foreslå ...
(side 54-59)
av Ingrid T. Norland og Erling Holden
Den kompakte byen er godt etablert som ideal for meir berekraftig byutvikling i Norge. Resultat frå ei nyleg gjennomført undersøking i Stor-Oslo gir grunnlag for å spørje om det ...
(side 60-67)
av Petter Næss
I artikkelen min om fortetting og transport i PLAN 2/2004 (Næss, 2004a) omtalte jeg kort en større under- søkelse i København-regionen av sammenhenger mellom boliglokalisering og transport. København- undersøkelsen ble ...
(side 68-71)
av Lars Christian Bettum
Kommunene på Romerike har sammen med fylkeskommunen og staten utarbeidet en langsiktig regional utviklingsplan for Romerike1. Planen tar for seg fire hovedtemaer: næringsutvikling, grøntstruktur, utbyggingsmønster og transport. Det forventes en ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon