Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 2-3)
av Jens Fredrik Nystad
Leder PLAN 06 2004
(side 4-11)
av Hallgeir Aalbu
Norge mangler helt på euro-myntene, og aldri har visett noe Europakart i en norsk stortingsmelding. Meni regionalpolitisk sammenheng er ikke utenforskapetfullstendig. EØS-avtalen gjelder for Norge, og dermedogså de ...
(side 12-15)
av Jan Edøy
Etter at EU ble utvidet med ti nye medlemsstater tidligere i år har de økonomiske ulikhetene mellom regionene i EU tiltatt. Det er disse forskjellene som blantannet er bakgrunnen for ...
(side 16-19)
av Åse Erdal
Knappe elleve år etter at Norge tok plass i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS, kan vikonstatere at EU har til dels overraskende stor berøringsflate med norske kommuner og fylkeskommuner
(side 20-33)
av Trond Simensen
Fysisk planlegging som aktivitet reiser ofte problemstillinger som strekker seg over kommune-, fylkes- oglandegrensene. I en tid preget av stadig større bevegelsesfrihet og tilgjengelighet, framstår våre politiskeog administrative grenser mer ...
(side 34-35)
av Kai Böhme
Under det første norske presidentskapet i EU ble detårlige møtet mellom EU-ministrene for romlig planlegging holdt på Svalbard. «Pentagon-Express», SentralEuropas fremste elektroniske avis, rapporterte i detalj framøtet, i ...
(side 36-41)
av Sissel Hovik og Knut Bjørn Stokke
EUs rammedirektiv for vann er i ferd med å bli implementert i Norge. Dette utløste en strid mellom Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet omhvem som skal ha hovedansvaret for implementeringenav ...
(side 44-49)
av Inger-Lise Labugt, Olaf Holm og Normann Aanesland
76 kommuner i landet har innført boplikt for helårsboliger («nullkonsesjon»). De fleste som har innført boplikt,vil unngå tomme boliger i vinterhalvåret. Enkelte fraflyttingskommuner ønsker å redusere nedgangen i folketallet og ...
(side 50-55)
av Eli Skogerbø og Tanja Storsul
1.1.1998 ble de siste delene av Telenors eneretter i telesektoren avviklet. Gjennom konkurranse og markedsregulering ville politikerne fremme bedre og billigere teletjenester til forbrukere og næringsliv i hele landet.Artikkelen presenterer ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon