Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1)
av Jens Fredrik Nystad
Globale endringskrefter har store konsekvenser for byers funksjonsdyktighet, sosialt liv og for de utfordringene en bærekraftig utvikling representerer. Internasjonalisering av økonomi og teknologi stiller nye krav til politiske prosesser og ...
(side 4-11)
av Rolf Jensen
Artikkelen tar utgangspunkt i erfaringer og refleksjonerfra praksis i norsk planlegging med eksempler fra Osloregionen. Her har forholdene i senere tid vært kjennetegnet ved en overgang fra sterk offentlig styring ...
(side 12-23)
av Ellen S. de Vibe
I en tid med økt governance, hvor private utbyggerinteresser i større grad påvirker hva som skal byggesog allmennheten samtidig ønsker økt innsyni bybyggingen, er utvikling og utprøving av nyeplanverktøy naturlig ...
(side 24-27)
av Knut Halvorsen
Artikkelen handler om bruk av governance i nærings-og byutviklingsprosesser. Først omtales AkerselvaMiljøpark som primært var et miljøprosjekt, og dergovernance mer eller mindre bevisst ble brukt forå drive byfornyelse på ...
(side 28-31)
av Anne-Lise Aakervik
En by er en organisme som tilsynelatende lever sitt egetliv. Men bak det pulserende er det noen som trekkeri trådene. I Trondheim beskyldes blant annet enkolonialmajor for å forflate byen ...
(side 32-37)
av Kjell Harvold, Bjørn Moen og Arvid Strand
Hva er vilkårene for den offentlige samtalen? Hva er detsom skaper et opplyst offentlig ordskifte? Hvert enkeltsamfunnsmedlem har et ansvar, og mange politikere erbetalt for å delta i samfunnsdebatten. Et ...
(side 38-42)
av Christian Hofstad
Det er behov for en byplanlegging som tar hensyn til atvi lever i en postmoderne tid. Plansystsemet bør leggestørre vekt på søknadsledet prosjektutvikling, og mindrevekt på den planledete byutviklingen som ...
(side 44-47)
av Hoshiar Nooraddin og Thor Sigurd Thorsen
Hvis målet med bærekraftig byutvikling i den tette byenskal lykkes, må fotgjengere få et bedre miljø. Detteomfatter alt som kan støtte fotgjengernes behov forå gå og hvile i et trivelig ...
(side 48-51)
av Anne Marit Vagstein
Har det skjedd en reell kvalitetsheving og miljøforbedring i kommunene etter revisjonen av plan- ogbygningsloven som kom i 1997? Spørsmålet bør stillesom lover og regelverk er tilstrekkelig for å skape bedrehelhet ...
Debatt
(side 52-55)
av Jørn Cruickshank
I forrige nummer av PLAN (nr. 4/2004) presenterteKnut Halvorsen sin versjon av funnene fra REGUT-programmet. Jeg skal i denne artikkelen kritisere hansbeskrivelser av den ene boka fra programmet: «Mennes-ker ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon