Plan_4-04_materie-article14_page070img001.jpg

«Spillet om Tromsø» handler blant annet om utnyttelsen av Strandkanten. Området brukes i dag til næringsvirksomhet, og er et viktig element i Tromsøs byutviklingsstrategi. Målet er å omforme området til en ny urban bydel. (Illustrasjon: Strandkanten AS i samarbeid med DAHL arkitekter AS, 70º N arkitektur as og Code: arkitekter AS, Tromsø)

 

Under Norsk Planmøte i Tromsø 11.-12. juni ble «Spillet om Tromsø» ved sivilarkitekt Knut Erik Dahl tildelt Bolig- og byplanprisen 2004 av Norsk forening for bolig- og byplanlegging (NFBB).

Fra juryens begrunnelse for prisutdelingen heter det blant annet: Prisen tildeles et planprosjekt og en person med innovative evner utenom det vanlige, for hans originalitet som planlegger, standhaftighet i gjennomføring, iherdighet i formidling, samt ikke minst hans evne og lyst til å engasjere og involvere bredt og folkelig i lokalsamfunnet.

I en tid da en ikke kan forvente at byråkratiet er utrustet til å håndtere en byutvikling som ikke lenger handler om å løse det store, politiske fellesskapsprosjektet, har prismottakeren gjennom sitt arbeid evnet å dynamisere hjembyens planprosess. Den er løftet ut av de konvensjonelle rammene, strukturert og tatt ut i det offentlige rom på en ny måte som både har utfordret og utvidet planlovgivningens demokratiske og prosessuelle repertoar.

«Spillet om Tromsø» er en metode for å organisere et vell av ulike initiativ, der aktørene inviteres til å presentere forestillinger om framtida og byens omdanning, å utpeke steder og tilføre dem betydning som grunnlag for en konkretisering av initiativene. Spillets ambisjon har vært å vise Tromsøs vekstmuligheter innenfor byens geografiske avgrensning. Det er med andre ord en strategi for å forebygge byspedning.

Spillet har for lengst gitt håndfaste resultat i Tromsø, men har også inspirert planleggere og investorer langt utover Ishavsbyen. Dahl har lyktes med å introdusere ord og begrep som er nye i det norske planmiljøet, og har derved bidratt til å øke samfunnets interesse for planlegging, i tråd med formålet for Bolig- og byplanprisen.