Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1)
Under Norsk Planmøte i Tromsø 11.-12. juni ble «Spillet om Tromsø» ved sivilarkitekt Knut Erik Dahl tildelt Bolig- og byplanprisen 2004 av Norsk forening for bolig- og byplanlegging (NFBB). Fra juryens begrunnelse ...
Leder
(side 2)
av Jens Fredrik Nystad
Enhver europeisk by med respekt for seg selv bruker i dag kultur som branding, som merkevare. Det satses på kultur- og livsstilsopplevelser gjennom arkitektonisk spektakulære institusjoner, festivaler, parker, havnefronter og ...
(side 3)
Lysaker Brygge, Bærum (1. byggetrinn) og Skippergata 12, Oslo. Begge prosjekter utmerker seg ved helhetlig planlegging og engasjert medvirkning i å utvikle gode urbane miljøer, ved godt dimensjonerte boliger i varierte størrelser ...
(side 8-13)
av May Hølen Balkøy
Industrikultur fortrenges i dag av kulturindustri. Avstanden mellom mellom kunst, media og kulturindustri minsker, og vi ser en «estetisering» av næringslivet og en kommersialisering av kunst- og kulturlivet. Hvilke metoder ...
(side 14-19)
av Alan Russell
Glasgow, Skottlands største by, opplevde en sterk økonomisk tilbakegang i de første tiårene etter annen verdenskrig. Skipsbyggingsindustrien langs Clyde ble lagt ned, og deler av den gamle bykjernen ble forslummet ...
(side 20-27)
av Bjørg Kippersund
Hammerfest er inne i en periode med stor omstilling. Utbyggingen av gassfeltet Snøhvit rett utenfor byen har skapt en «Klondyke»-stemning, og er i ferd med å endre næringsgrunnlaget både ...
(side 28-31)
av Odd Blixland
For hundre år siden vokste det fram mange industrisamfunn i Norge basert på vannkraft. Med datidens teknologi kunne ikke kraften overføres over lengre strekninger uten for store tap. De nye ...
(side 32-35)
av Tor Selstad
Lillehammer arrangerte de olympiske vinterleker i 1994. Lekene ble en gedigen folkefest, og selve arrangementet ble en ubetinget suksess. Men hvordan gikk det med byen og regionen? Kom Lillehammer seg velberget ...
(side 36-37)
Skulpturlandskap Nordland er en internasjonal kunstsamling bygget i perioden 1992-98. Arbeidet tok til under ledelse av Nordland fylkeskommune i samarbeid med de deltagende kommunene. Kunstverkene er plassert i landskapet i 32 kommuner ...
(side 38-39)
av Jens Fredrik Nystad
Aaslaug Vaa har vært fylkeskultursjef i Nordland fylkeskommune siden 1986 Hun var opprinnelig utdannet lærer, men har - som et resultat av prosjektet - valgt å utdanne seg til kunsthistoriker. For øyeblikket har ...
(side 42-45)
av Jan Carslen
Utformingen av kirkegårder og gravlunder i byer inngår ikke i planleggernes og arkitektenes mest travle gjøremål for tiden, men er dette likevel et anliggende som fortjener større oppmerksomhet? Bør vi ...
(side 46-55)
av Jens Christian Hansen
Den offentlige forvaltningens omfang vokser, både i antallet oppgaver som skal løses og i mengden kroner som skal brukes. Det er bred politisk enighet om at det er viktig at ...
Boknytt
(side 56-67)
av Knut Halvorsen
Regionalforskningsprogrammet REGUT (REGional UTvikling) ble avsluttet i våren 2004 (se PLAN 2/2004). Hva forteller de fire formidlingsbøkene fra programmet om den regionale utviklingen i Norge? Det viktigste funnet er at regionalforskerne har ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon