Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Jens Fredrik Nystad
Norge er et godt land å bo i - for de fleste. De siste årene har da også landet vårt tronet helt øverst på FNs indeks over levekår (Human Development Index ...
(side 4-9)
av Asle Rolland
Hva betyr fellesskap, økonomisk vekst, likhet, frihet og solidaritet for vår opplevelse av livskvalitet? Artikkelen tar utgangspunkt i utredningen «På vei mot det gode samfunn», skrevet for regjeringens langtidsprogram 2002-2005 av ...
(side 10-17)
av Jon Guttu
Få vil benekte at boligplanleggeres forestillinger om «den gode bolig» har skiftet dramatisk over tid. Tenk bare på hvordan entusiasmen for høyhuset i løpet av få år ble avløst av ...
(side 18-23)
av Anders Barstad
Det finnes en tendens til opphopning av levekårs- problemer i storbyene, både på område- og individnivå, men forskjellene er ikke store sammenlignet med landsgjennomsnittet. Deler av Troms og Finnmark har ...
(side 24-29)
av Axel West Pedersen
Fattigdomsbegrepet har ikke hatt noen sentral plass i norsk samfunnsdebatt. Både politikere og forskere har vært tilbakeholdne med å bruke uttrykk som «fattigdom» og «fattige». I stedet har man snakket ...
(side 30-35)
av Kalle Moene og Erling Barth
Skandinavia har verdens minste lønnsforskjeller før skatt. I tillegg er de skandinaviske velferdsstatsordningene blant de aller mest sjenerøse. Landene i Skandinavia er derfor fortsatt blant de mest egalitære i verden ...
(side 38-43)
av Tor Lerstang, Astrid H. Amundsen og Marika Kolbenstvedt
Miljøproblemene i form av støy og forurensning er betydelige i mange av byene våre, hovedsakelig som følge av den store veitrafikken. Kan bruk av miljøsoner, der flere miljørettede tiltak gjennomføres ...
(side 44-47)
av Trond Simensen
Da briten Peter Hall i 1998 ble adlet for sitt arbeid med fysisk planlegging, var han den første planleggeren på over femti år som hadde blitt tildelt en slik utmerkelse. Han ...
Bokanmeldelser
(side 54-55)
av John Pløger
Karina Sehested (red): Bypolitik mellem hierarki og netværk (Akademisk Forlag, København 2003)
(side 56-57)
av Sverre Asmervik
Bent Flyvbjerg, Nils Bruzelius og Werner Rothengatter: Megaprojects and Risk. An Anatomy of Ambition (Cambridge University Press, 2003)
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon