Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Jens Fredrik Nystad
De senere årenes næringsutvikling har vært preget av en sterk vekst i storbyenes servicenæringer, mens periferien har vært preget av stagnerende primær- og sekundærnæringer. Byene framstår i dag som sentre ...
(side 4-11)
av Peter Arbo
Etter Berlinmurens fall og kommunismens sammenbrudd var det mange som så for seg at den statlige planleggingens epoke var forbi. Den frie markeds- økonomien hadde endelig vunnet og kunne nå ...
(side 12-17)
av Oddbjørn Bukve
Gjennom den nasjonale politikkutforminga dei siste åra er fylkeskommunane tildelte ei etter seiande ny rolle, rolla som regional utviklingsaktør. Men rolla som regional utviklingsaktør er ikkje noko ein kan tildelast ...
(side 18-25)
av Nina Gunnerud Berg og Hans Kjetil Lysgård
Er begreper som bygd og by gått ut på dato? Kan vi lenger snakke om rurale og urbane områder som noe forskjellig? Artikkelen argumenterer for at relevansen av slike betegnelser ...
(side 26-29)
av Sveinung Eikeland
Det er et enormt potensial utenfor Øst-Finnmark, fortalde leiar av Distriktskommisjonen Johan P. Barlindhaug til Avisenes Nyhetsbyrå i februar 2004. Utsagnet går inn i køen av dei mange som har ...
(side 30-33)
av Terje Skjeggedal og Tor Selstad
Betydelige offentlige midler er pumpet inn i Namsos og resten av Namdalen for å styrke bosetting og næringsliv. Men har utviklingen stått i stil med de høye forventningene? Ikke helt ...
(side 34-37)
av Hallgeir Gammelsæter
Nordvestlandet er et område som samtidig både er lite homogent og lite sentralt. Det er en mangfoldig og kontrastpreget landsdel, som i dagens utviklingsbilde preges av at den ikke selv ...
(side 38-41)
av Gro Marit Grimsrud og Morten Ørbeck
Østerdalene er landet langs Glomma. Flertallsformen omfatter både Østerdalen og Glåmdalen og dessuten sidedaler som Folldal, Engerdal/Trysil, Rendalen og Odalen. Artikkelen ser på utviklingen i området fra midten av ...
(side 42-45)
av Knut Onsager
Østfold har historisk hatt skiftende økonomiske, politiske og forsvarsmessige roller i Norge. Slik sett har fylket vært både et kjerneområde og et utkantområde. Østfolds økonomiske storhetstid var under industrisamfunnets epoke ...
(side 48-51)
av Tone Holmquist
Rart med disse utlendingene. Nå har vi lenge gjort alt vi kan for å holde dem vekk, med innvandringsstopp og en restriktiv innvandringspolitikk. Men så, plutselig betaler norske bygder hundretusener ...
(side 52-56)
av Marit S. Haugen, Johan Fredrik Rye, Reidar Almås og Karoline Daugstad
Helhetlig eller integrert bygdeutvikling er begreper som brukes i distriktspolitisk sammenheng, men ofte uten at betydningen er entydig eller klargjort. Helhetlig eller integrert bygdeutvikling kan være nyttig som et overordnet ...
Debatt
(side 57-61)
av Petter Næss
Terje Skjeggedal mfl. er skeptiske til fortetting som strategi for bærekraftig byutvikling. Som en del av kritikken reiser de også tvil om sammenhengene mellom byform og transport. «Fortetting kan føre ...
(side 62-65)
av Tor Fr. Rasmussen
I mai 2003 la regjeringen frem sin «Storbymelding» (Stortingsmelding nr.31 (2002-2003)). Den er under behandling i Kommunalkomiteen når dette skrives. Det bør likevel ha en viss interesse med en supplerende omtale og ...
(side 66-69)
av Tor Bysveen
Regionene blir stadig viktigere i Europa, og det er en sterk konkurranse mellom dem. Oslo-regionen mangler en regional tradisjon og samarbeidet bør bedres. Erfaringer fra andre hovedstadsregioner kan her ...
Bokanmeldelse
(side 70-72)
av Jens Christian Hansen
Tor Fr. Rasmussen: Bosetting og byutvikling. Planlegging og politikk i Norge - i går, i dag, i morgen (Kommuneforlaget 2003)
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon