Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Jens Fredrik Nystad
Vi har en høy boligstandard i Norge, og de fleste av oss bor godt. Ja, når det for eksempel gjelder boligflate per innbygger, ligger vi visstnok helt på topp i ...
(side 2)
av Tor Helge Dokka og Are Rødsjø
Sammen med lokale utbyggere drar Husbanken, SINTEF, Enova og Byggforsk i gang bygging av rundt 600 lavenergiboliger i Norge. Husene vil bruke omkring halvparten så mye energi som ordinære bygg og ...
(side 4-11)
av Chris Butters
Artikkelen presenterer en metode for evaluering av bærekraft, utviklet av NABU. Metoden er primært utviklet i forhold til bygninger og byøkologi, men kan også anvendes i forhold til andre produkter ...
(side 12-15)
av Benthe Nuth Leland
Bygg- og anleggsektoren står for en hoveddel av de totale avfallsmengdene i Norge. Dette representerer en stor utfordring for byutvikling og arkitektur. Vi må utforme, sette sammen og drifte våre ...
(side 16-21)
av Jon Christophersen
Tilgjengelighetsstandarden i boligmassen gir grunn til bekymring: Få boliger er tilgjengelige og enda færre er brukbare for funksjonshemmede. Ytterligere bekymringsfullt er at nybyggingstakten er lav, og at heller få nybygde ...
(side 22-25)
av Vibeke Nenseth
I Italia har det lenge pågått en konkurranse mellom bysamfunnene om hvem som er best i den krevende øvelsen bærekraft. I regi av Miljøalliansen1 og Norges forskningsråds byutviklingsprogram har vi ...
(side 26-31)
av Irene Hillestad
I over femten år har det vært en politisk målsetting å utforme boliger og omgivelser mer tilgjengelige slik at den enkelte med bevegelseshemming skal kunne bo og klare seg selv ...
(side 32-37)
av Lene Schmidt
BOLIG+ er en programskisse for planlegging av større boligområder utviklet på oppdrag fra Husbanken. Målet er å få frem et større mangfold av boligløsninger. Stikkordet er fleksible boliger, fellesanlegg og ...
(side 38-43)
av Anne Marit Vagstein og Ulla Hahn
Det å ha et sted å bo, opptar alle. Nesten daglig omtaler pressen etterspørselen på boligmarkedet og stigende boligpriser. Å finne seg en bolig i sentrale strøk og byer er ...
(side 44-46)
av Viggo Nordvik
I 2001 ble det gjennomført en levekårsundersøkelse hvor en bolk med spørsmål om bolig og boforhold inngikk. Samme år ble også gjennomført en folke- og boligtelling. Gjennom 2002 skrev Kommunal- og regionaldepartementet ...
Bokanmeldelse
(side 50-51)
av Jørund K. Nilsen
Tor Selstad: Det nye fylket og regionaliseringen (Fagbokforlaget 2003)
(side 52-55)
av Cornelius Brekke
Europan er en stiftelse som hvert annet år arrangerer idékonkurranser i europeiske byer for unge arkitekter under 40 år. Tema er bolig- og byutviklingsprosjekter med det mål å føre fram til ...
(side 56-63)
av Sverre Flack
Arkitekten og kultforfatteren Rem Koolhaas skriver om endringsprosesser i byer: «Endringer er noe som gjøres på stedet. Ting blir utbedret. Kulturer blomstrer, går til grunne, gjenopplives, forsvinner, blir oversvømt, invade ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon