Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1)
Attraktive byrom, renere vannmiljø, forbedret kollektivtransport, god tilgjengelighet for alle og en overordnet bystruktur: - Drammen er en verdig og velfortjent vinner av årets bymiljøpris. Ikke bare på grunn av hvabyen ...
(side 2)
av Torbjørn Østdahl, Anja Skiple Ibrekk, Christina Guerreiro, Jan Sørensen og John Rune Selvik
EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet) trådte i kraft 22. desember 2000 og skal i henhold til EØS-avtalen innføres i det norske lovverket innen utgangen av 2003. I denne artikkelen belyses de viktigste ...
Leder
(side 3)
av Jens Fredrik Nystad
Redaksjonens adresse PLAN Jens Fredrik Nystad De siste hundre år har jordens gjennomsnittstemperatur økt med rundt 0,60,7 grader celsius. Det høres kanskje ikke så dramatisk ut, men mange forskere mener at ...
(side 4)
av Didrik Hjort
Statistisk sentralbyrå har nå publisert kommunenes og fylkenes folketall pr. 1.1.2003. Dette er interessant lesning, især hvis vi fokuserer på befolkningsendring over de siste tre årene. Befolkningsendring over ett år kan ...
(side 4-11)
av Sigbjørn Grønås
Konsentrasjonene av drivhusgasser i atmosfæren øker som et resultat av menneskers aktivitet. Dette skjer på en slik måte at lufttemperaturen stiger. Det er grunn til å tro at oppvarmingen vil ...
(side 12-17)
av Karen O'brien, Guro Aandahl, Geir Orderud og Bjørnar Sæther
En kartlegging av sårbarhet for klimaendringer i Norge viser at Vestlandet og kysten er særlig utsatt for ventede klimaendringer. Kapasiteten til å tilpasse seg endringene ser ut til å være ...
(side 18-23)
av Roger Steen
Klimaet er i endring! Det store flertall av klimaforskere slutter seg til denne konklusjonen. Forskerne er riktignok noe delte i synet på hva årsaken til denne endringen skyldes, om det ...
(side 24-27)
av Lars Myhre, Kim Robert Lisø og Tore Kvande
Menneskenes behov for å skjerme seg og sitt mot naturens mange luner har bidratt til store variasjoner i byggeskikken utover landet, ofte meget godt tilpasset forskjellige formål og skiftende værforhold ...
(side 28-29)
av Lars Rune Rebbestad
Siden starten av 1980-tallet har Husbankens regionkontor i Hammerfest arbeidet målrettet med spredning av erfaringer og kunnskaper knyttet til klimatilpasning. Gjennom deltakelse på internasjonale og nasjonale konferanser er det satt ...
(side 32-34)
av Morten Skjennem
Norge har, sammen med de andre nordiske landene, de høyeste radonkonsentrasjonene i innemiljøet i verden. På bakgrunn av landsomfattende kartlegginger regner vi med at rundt 160.000 (9 prosent) av boligene i Norge ...
Boknytt
(side 44-46)
av Knut Halvorsen
Noralv Veggeland: Det nye demokratiet - et politisk laboratorium for partnerskap (HøyskoleForlaget, 2003)
(side 47-48)
av Knut Halvorsen
Kaisa Lähteenmäki-Smith og Lars Olof Persson (red.): Restructuring the State - Regional Impacts (Stockholm, 2002)
(side 50-55)
av Jan Heggenes og Wenche Dramstad
Landskapsøkologi er blitt et populært fagfelt også i Norge. Noe av grunnen er utvilsomt at landskaps- økologien er både tverrfaglig og praktisk anvendelig, slik det vises ved dens nære tilknytning ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon