Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 32-35)
av Harald Danielsen
Det framtidsbilde som her beskrives for kommunesektoren generelt og Arendal kommune spesielt tarutgangspunkt i den samfunnsutvikling vi i dag serkonturene av. Således er det ingen spådom. Globalehendelser av ulik karakter ...
(side 36-37)
av Håvard Moe
Året er 1991. Følgende står å lese i en bok om kommune-Norges framtid som nylig er utgitt på Kommuneforlaget: «Oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene ble endret i siste halvdel av 1990-tallet og ...
(side 38-41)
av Thomas Laudal
Frie brukervalg ser ut til å ha havnet høyt på den politiskedagsorden i Norge. Danmark og Sverige har nylig vedtattlovendringer som gjør det enklere å introduserer frie brukervalg i kommunesektoren ...
(side 42-45)
av Tone Holmquist
SKJERSTAD: Bygdefolket i Skjerstad vil fortsatt samlestil dugnad på grendehuset, slik de gjorde den dagenda de med to stemmers overvekt bestemte at kommunenderes skal bli en del av Bodø
(side 48-49)
av Espen Paus
Er boligutvalgets oppfordring om «aktiv» kommunaltomtepolitikk gammeldags? Aud Tennøys diskusjonermed kommunefolk (PLAN 1/2003) tyder på at de ernegative til å engasjere seg sterkere i tomteforsyningen,fordi det ikke vil bidra til ...
(side 52-61)
av Erling Holden
Innebærer ny teknologi og økt satsning på kollektivtransport en reduksjon av energibruk og forurensendeutslipp fra transportsektoren? Nei, hevder Erling Holden.Det er kun når nye teknologiske løsninger og utvidetkollektivtilbud settes ...
(side 62-65)
av Hans Petter Saxi
Som første fylkeskommune i landet innførte Nordlandparlamentarisk styring fra oktober 1999. Siden da haren storkoalisjon av SV, Ap, Sp, KrF og V dannet fylkesregjering, med støtte fra 36 av de 53 representantenei fylkestinget ...
(side 66-71)
av Ottar Brox
Utgangspunktet for denne artikkelen er at samfunn aldrikan bli et intendert produkt, slik en bygning kan det.Nabolaget, byen eller landet kan mest fruktbart sees påsom et tilfeldig sammenrasket aggregat ...
(side 72-74)
av Redaksjonen
Planlovutvalget avga tidligere i vår sin utredning NOU2003:14 med forslag til nye planbestemmelser i plan- ogbygningsloven. Utvalget ble opprettet oktober 1998 oghar bestått av 12 medlemmer, ledet av Hans Chr. Bugge,professor ...
(side 75-78)
av Kjersti Kollbotn
Dette innlegget vil ha fokus mot den nye planlovashandtering av plannivåa kommuneplanens samfunnsdel,arealdel til kommuneplan, reguleringsplanar og bebyggelsesplanar. Eg vil ha størst merksemd mot byar ogtettstadar og mot den ...
(side 80-83)
av Olaug Thortveit og Ivar Hvattum
Spansketrappa i Roma har ord på seg å være ei usedvanlig velfungerende trapp å gå i. Men den er ikke bare eitrapp. Den fungerer også som stol, som seng, som ...
(side 84-88)
Statens Byggeskikkpris er ifølge statutter «en hedersprisfor byggverk og bygde omgivelser som gjennomutførelse, materialbruk, utforming og samspill med stedog miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle denallmenne byggeskikk»
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon