Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 4-13)
av Karl Otto Ellefsen
Norsk bolig- og byplanhistorie de siste 30 årene måforstås i forhold til de politiske, økonomiske ogteknologiske endringsprosessene som har preget detnorske samfunnet. Gradvis er planleggingsinstitusjonenblitt brutt ned etter hvert som markedsøkonomien ...
(side 14-25)
av Ellen S. de Vibe og Per Gregersen
Norges byggforskningsinstitutt (NBI) har satt i gang etforskningsprosjekt om «bokvalitet i by». Prosjektet tarfor det første opp det som er et hovedvalg i boligbyggingen rundt de store byene: bymessig utviklingkontra ...
(side 36-37)
av Redaksjonen
Universitetsforlaget gjennomført i desember 2002 enundersøkelse blant PLANs lesere ved hjelp av Analysehuset AS. Undersøkelsen hadde som formål å kartleggehva dagens abonnenter synes om tidsskriftet, hvor myede leser det, hvordan de ...
(side 38-39)
av Leif Johan Sevland
Langsiktig og grundig planlegging og stabil, politiskenighet er grunnleggende for den offensive innsatsenStavanger kommune har innenfor boligpolitikken,skriver byens ordfører Leif Johan Sevland i denneartikkelen. Resultatet er bra, både for ...
(side 40-43)
av Aud Tennøy
I en situasjon med lav boligbygging og stigende priser,etterlyses det fra flere hold et større kommunalt engasjement i tomtepolitikken. I Oslo og Akershus brukerkommunene en rekke strategier og virkemidler ...
(side 44-49)
av Trude Lund
Urban bokvalitet innebærer tetthet, intensitet og mangfold av funksjoner hvor utforming av det offentlige rommå tillegges betydning. For å kunne legge til rette for etgodt resultat i komplekse situasjoner kreves ...
(side 50-53)
av Morten Sjaastad
Norges byggforskningsinstitutt (NBI) har satt i gang etforskningsprosjekt om «bokvalitet i by». Prosjektet tarfor det første opp det som er et hovedvalg i boligbyggingen rundt de store byene: bymessig utviklingkontra ...
(side 55-57)
av Oddny Grete Råd og Henning Sunde
Når Husbanken satser på å utvikle lokal kompetanse itillegg til å sørge for finansiering av prosjekter, blir også«kundene» fornøyde. Det viser evalueringen av prosjektet «Boligsosiale handlingsplaner».
(side 66-67)
av Per Gunnar Røe
Røyne Kyllingstad kritiserte i forrige nummer av PLAN Nina Gunnerud Berg («Mennesker og steder», PLAN 3/2002) og undertegnede («Sosiokulturelle stedsanalyser», PLAN 4-5/2002) for å operere med steder som egentlig ikke finnes, og ...
(side 70-71)
Dag Skogheim: Sanatorieliv (Tiden Norsk Forlag 2001) *** Nils Aarsæther og Signy Irene Vabo: Fristilt og velstyrt? Fokus på kommune-Norge (Samlaget 2003)
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon