Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 4-11)
av Peter Arbo
Først kom partnerskapsloven som ga homofile rett til å registrere partnerskap på linje med ekteskap. Så begynte Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) å inngå partnerskapsavtaler med skoler rundt om i landet. I ...
(side 12-17)
av Einar Leknes
Regionale partnerskap er et nøkkelbegrep for forståelsen av den pågående omlegging av regionalpolitikken. Mange tror at fylkeskommunens framtid vil avhenge av at de lykkes i rollen som regional utviklingsaktør og ...
(side 18-21)
av Ulla Higdem
Etter den siste oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene i Norge er det blitt fremhevet at den viktigste rollen for fylkeskommunene skal være som regional utviklingsaktør. I denne artikkelen vil vi forsøke å ...
(side 22-25)
av Johan From
Begrepet "Governance" brukes stadig oftere i både akademiske og politiske debatter om offentlig styring. Governance er i ferd med å erstatte New Public Manage­ment (NPM) som samlende begrep for ...
(side 26-29)
av Anne Lise Fimreite
Lokalt selvstyre og velferdsstaten synes ikke lenger å være opplagt forenlige størrelser. Rettighetsfesting av viktige offentlige velferdstjenester begrenser det kommunale handlingsrommet og fører til en individrettet tjenesteproduksjon. Dagens kommuner er ...
(side 30-37)
av August Røsnes
Offentlig-privat samarbeid har grepet om seg i kommunal utbygging. Det blir etablert på grunnlag av forhandlinger og iverksatt gjennom avtaler. Tidligere benyttet bare et fåtall kommuner seg av såkalte ...
(side 40-41)
av Røyne Kyllingstad
Det er to artikler i PLAN som får meg til å reise spørsmålet i tittelen: Nina Gunnerud Berg i nr. 3/2002, om "Mennesker og steder" og Per Gunnar Røe i nr ...
(side 42-46)
av Asbjørn Røiseland
I den pågående debatten om kommunegrenser og kommuneinndelinger framstår "kommunesammenslåinger" og "interkommunalt samarbeid" som de to eneste alternativene. Denne artikkelen er et forsøk på å utvide menyen, det vil si ...
(side 47-52)
av Marianne Bruvoll og Vibeke Falch
I kjølvannet av at Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune i juni la ut utredningen "Høyhus i Oslo, vurdering av prinsipper for høyhusstrategi" på høring, har det i løpet av ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon