Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 4-15)
av Erik S. Reinert
Dersom man skulle bestemme seg til å studere økonomifagets historie, vil man finne at gjennom flere hundre år finnes det to ulike typer økonomisk tenkning - to forskjellige måter å se ...
(side 36-43)
av Arne Isaksen
Den «nye økonomien» framtrer på mange måter. Én framtredelsesform er framvekst av nye næringssektorer - og særlig sektorer knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og bioteknologi. Sektorene antas å bygge på ...
(side 56-61)
av Paul Olav Berg
Statens rolle i økonomien har alltid vært omstridt. Detmeste av etterkrigstiden har vært preget av sosialdemokratiets visjoner om «den sterke stat». Sist på 1900-talletfeide nye ideologiske vinder innover landet, der ...
(side 66)
av Røyne Kyllingstad
Debatt
(side 67-75)
av Erling Holden
Hvilke utbyggingsmønstre bør ligge til grunn for en bærekraftig areal- og boligplanlegging? Hvordan bør vi utforme og lokalisere våre fremtidige boliger slik at utbyggingen kan sies å være forenlige med ...
(side 76-81)
av Per Gunnar Røe
Stedsanalyser ble på 1990-tallet den «store metoden» for å gjøre norske tettsteder vakrere og mer funksjonelle, men i denne metoden ser man stort sett bort fra de sosiale og kulturelle ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon