Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 12-13)
av Siri Myrvoll
Norges middelalderbyer har alle det til felles at deler avsentrum er båndlagt etter kulturminneloven hva angårgravearbeider. Grunnen til dette er «byens historiebok» de opp til flere meter tykke jordlagene som ...
(side 14-15)
av Astrid Rongen
«Middelalderbyen Bergen» er definert som et sammenhengende automatisk fredet kulturminne medavgrensning etter kulturminneloven § 4 (jfr. kart).Et hvert arbeid som medfører graving innenfor denfredete bygrunnen, må meldes til forvaltningsmyndigheten (Hordaland fylkeskommune ...
(side 40-43)
av Nina Gunnerud Berg
Begrepet «sted» kan forstås på flere måter og har værtgjenstand for omfattende og til dels kompliserte debatterinnenfor geografifaget. Ikke minst er det ulike oppfatninger om betydningen av steder for mennesker ...
(side 55-56)
av Røyne Kyllingstad
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon