Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 4-9)
av Per Morten Schiefloe
I norsk offentlighet, planlegging og forskning har byen tradisjonelt vært viet ganske liten oppmerksomhet. Rurale referanserammer og opptathet av lokalsamfunn og nærmiljø har vært dominerende. I økende grad ser vi ...
(side 16-19)
av Liv Aune
I Melbu er vel 90 mennesker engasjert i frivillig arbeid for å realisere en rekke tiltak som det jobbes med innenfor Tettstedsprogrammet. Arbeidet er lagt opp som prosesser der folk gis ...
(side 20-25)
av Terje Skjeggedal
«Det synes som om man neppe kan overvurdere den betydning det har for en bygd å ha et velutviklet funksjonsdyktig og tiltalende sentrum. Sentret har ikke bare en praktisk betydning ...
(side 26-31)
av James Karlsen og Hans Kjetil Lysgård
Norsk regionalpolitikk er i stadig endring og de senere årene har vi sett en utvikling som endrer fokus for hva som er «problemer» og hvilke «løsninger» som er mest tjenlig ...
(side 32-37)
av Niels Arvid Sletterød
Nord-Trøndelagsforskning skal følgeevaluere Tettstedsprogrammet til Miljøverndepartementet. Oppgaven er kort sagt å avdekke og dokumentere kloke grep og gode eksempler i programarbeidet på kommunalt nivå. Videre skal NTF bidra aktivt ...
(side 50-53)
av Kari Mette Aaseth
I distrikts- og regionalpolitikken legges det vekt på at kjønns- og livsfaseperspektivet skal integreres, og i næringspolitikken er kvinner en prioritert målgruppe innenfor alle de distriktsrettede virkemidlene. På bakgrunn av ...
  • ISSN Online: 1504-3045
  • ISSN Print: 0805-083X
  • DOI:
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon