Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Plan -- tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling, etablert 1966 (Plan og arbeid 1966-93) er et tverrfaglig og tverrpolitisk møtested for debatt og formidling om samfunnsplanlegging, bolig- og byplan, og regional utvikling.

Tidsskriftet legger vekt på emner som berører ulike planfag som arkitektur, ingeniørkunst, samfunnsvitenskap og økonomi, presentert gjennom fagartikler, reportasjer og intervjuer som omhandler både praktisk fagutøvelse, forskning og politikk. I tillegg til aktuelle hovedemner presenteres frittstående fagartikler, debattstoff, notiser, nyheter og bokanmeldelser fra inn- og utland.

Plan er et uavhengig fagtidsskrift som utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Plan retter seg mot planleggere i offentlig og privat sektor, ansatte og politikere i forvaltningen, forskere, studenter og den interesserte allmennhet.

Tidsskriftet utgis med fire nummer i året.

Få med deg oppfølgende kommentarer, debattinnlegg og nyheter mellom de fire faste utgavene på Plans hjemmeside plantidsskrift.no. Du kan også abonnere på vårt nyhetsbrev her.

Følg også Plan på facebook

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Ansvarlig redaktør
Ivar Winther

Redaksjonsråd
Anniken Førde, ISV, UiT, Norges Arktiske universitet, Tromsø
Erik Sveistrup, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Even Smith Wergeland, Arkitektur- og designhøyskolen, Oslo
Hans Henrik Bull, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Gro Sandkjær Hanssen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet
Tord Bakke, 3RW arkitekter, Bergen / leder BOBY -- Norsk bolig- og byplanforening

E-post
ivarwinther@plantidsskrift.no

Adresse
Plan
c/o Universitetsforlaget AS
Postbox 508 Sentrum
NO-0105 Oslo

plantidsskrift.no
Plan er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på www.idunn.no.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil i tillegg bli lagret og gjort tilgjengelig på Juridika, Universitetsforlagets digitale plattform for juridisk litteratur.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 
Forfatterveiledning PLAN

Plan – tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling, etablert 1966 (Plan og arbeid 1966-93) er et tverrfaglig og tverrpolitisk møtested for debatt og formidling om samfunnsplanlegging, bolig- og byplan, og regional utvikling.


Tidsskriftet legger vekt på emner som berører ulike planfag som arkitektur, ingeniørkunst, samfunnsvitenskap og økonomi, presentert gjennom fagartikler, reportasjer og intervjuer som omhandler både praktisk fagutøvelse, forskning og politikk. I tillegg til aktuelle hovedemner presenteres frittstående fagartikler, debattstoff, notiser, nyheter og bokanmeldelser fra inn- og utland.

Plan er et uavhengig fagtidsskrift som utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Plan retter seg mot planleggere i offentlig og privat sektor, ansatte og politikere i forvaltningen, forskere, studenter og den interesserte allmennhet.

Tidsskriftet utgis med fire nummer i året.


Innsending av manus
Manuskripter sendes til redaktøren per e-post: ivarwinther@plantidsskrift.no
 

Manuskriptet skal være godt gjennomarbeidet og kontrollert før det sendes inn til redaksjonen (se detaljert beskrivelse under). Arbeider som har vært publisert andre steder, vil ikke bli antatt.

Kun manuskripter som følger format og innhold angitt nedenfor, vil bli vurdert.

Lengde avtales med redaktør. Generelt bør artikler begrenses til 3 000 ord.

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen, ber vi om at du leser hele forfatterveiledningen nøye og at artikkelen ikke overstiger maks antall tegn med mellomrom. Det skal brukes maks. 2 mellomtittelnivåer, uten nummerering.

Redaktøren forbeholder seg retten til å redigere og/eller gjøre avkortninger i innsendte tekster før publisering. Vesentlige endringer vil bli forlagt forfatteren for godkjenning.


Artikkelen skal inkludere:
 • Tittel (kort, presis)
 • Ingress (maks 200 tegn)
 • Forfatteres navn og tittel/yrkestilhørighet
 • Portrett av forfattere (til byline)
 • Fotnoter og referanser i henhold til denne veiledningen
 • Markering teksten for ønsket plassering av illustrasjoner, figurer og tabeller.
Dette skal også være med:
 • Forfatterens e-postadresse og vanlig postadresse
 • Underlag for illustrasjoner og forlag til bildetekster, tabeller og figurer, se under.

  MERK FØLGENDE:
 • På grunn av arbeidet med layout og ombrekking må forfatteren unngå komplisert oppsett av tekstelementene (faner, harde sider, osv.)
 • Alle forkortelser skal skrives fullt ut første gang de brukes, med mindre det er etablerte forkortelser som kr, mva., kg og liknende.
 • Forfatter forventes å følge skrivereglene

TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER
Tabeller, figurer og forslag til illustrasjoner må være i god nok kvalitet for trykking, og forfatter må selv ha innhentet rettigheter til publisering i tidsskriftet. Forfatter må ev. oppgi navn på tegner eller rettighetshaver. Bilder og figurer leveres som egne filer, og må være tydelig merket med korrekt plassering i brødteksten. Tabeller må være «ekte» med redigerbare/stilbare rader og kolonner. Tabeller skal ligge i brødteksten. Figurer og illustrasjoner som er vektorisert, dvs. hvor det er benyttet et tegneprogram for å lage figurene (f.eks. Illustrator), bør leveres som egne filer i EPS eller PDF. Andre figurer og illustrasjoner som er punktgrafikk, leveres som JPEG, TIFF, GIF, PNG. Merk at vektoriserte figurer (f.eks. grafer) limt inn i Word som lavoppløst punktgrafikk, gir dårlig kvalitet på trykk. Fotografier må være minimum 300 DPI (og av en viss størrelse) og leveres som egne filer, hovedsakelig som JPEG, men TIFF, GIF og PNG kan også benyttes.

PUBLISERINGSETIKK
Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

FORFATTEREKSEMPLARER
Forfattere mottar ett eksemplar av papirheftet og en PDF-fil av artikkelen etter at artikkelen er publisert.

 

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon