Jeg må takke Tor Brostigen, Martin Eide, Gudleiv Forr, Hege Gundersen, Svennik Høyer, Rune Ottosen og Ragnar Waldahl for kritikk og kommentarer. Forlagsredaktør Marianne Bjørndal har som alltid lest med falkeblikk. En rekke vit.asser har gjort en heltemodig innsats. Takk også til Norsk Faglitterær Forfatterforening, Stiftelsen Fritt Ord og Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo for støtte. Resultatet står jeg alene ansvarlig for.

T.R.