Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet byr på en samlet formidling av erfaringer fra en treårig studie av lærere og elevers skolehverdag i en kommune der egne datarom ble erstattet av en digital en-til-en-løsning høsten 2014. Respons-prosjektet, som er studiens kortnavn, har hatt sin forankring ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, det er utført i samarbeid med Avdeling for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, og Norges forskningsråd har finansiert studien via sitt program for utdanningsforskning (FINNUT). Takk for det.

Alle prosjektets medarbeidere fortjener en varm takk. Noen av dem er navngitte bidragsytere i denne boken, andre ikke. Vi vil derfor rette en spesiell takk til anonymiserte lærere, elever og ledere i «Fjord» kommune. Prosjektet og boken er dypt forankret i deres velvillige innsats og samarbeid. En ekstra takk går også til Nikolaj Elf, som har fulgt prosjektet med et dansk utenfrablikk. Det deler han også med leserne i bokens siste artikkel.

Takk til James Paul Gee for generøst seminar med gode samtaler og utfordrende diskusjoner i Sedona, Arizona i mai 2016.

Takk for gode innspill fra opponenter på konferansesymposier og, ikke minst, fra fagfellevurderinger av de enkelte bidragene og boken som helhet.

Og takk til David Allen i Universitetsforlaget for vennlig tilrettelegging og godt samarbeid.

Stavanger og Trondheim, 29. november 2018

Mari-Ann Igland Atle Skaftun Dag Husebø