Vi beklager uheldige formuleringer i omtalen av årets beste artikkel for 2016 til Janneke van der Ros trykket i nummer 1, årgang 33, 2017. Den femte setningen i teksten skal lyde: «Den norske velferdsstaten staten tilbyr hjelp til de som ønsker kjønnsbekreftende behandling, men er handlingslammet når det gjelder de som avvises av det nasjonale behandlingssenteret NBTS, eller ikke ønsker slik omfattende behandling NBTS foreskriver og som inntil juni 2016 innebar obligatorisk irreversibel sterilisering».

Vi beklager også at Janneke van der Ros et sted i teksten omtales Roos.