Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Internasjonale organisasjoner og byråkratiets uavhengighet - Observasjoner fra det Internasjonale Atomenergibyrået

(f. 1971) Dr.polit i statsvitenskap (Universitetet i Oslo 2001), Universitetet i Agder, Professor.

(f. 1982) Master i offentlig politikk og ledelse (Universitetet i Agder 2014).

Sammendrag

Denne studien viser hvordan internasjonale byråkratier i praksis kan opptre relativt uavhengig fra medlemsstater, selv om de inngår i formelt mellomstatlige internasjonale organisasjoner og opererer på politikkområder hvor stater tradisjonelt nyter kontroll og bare motstrebende avgir myndighet. Det illustrerende caset som presenteres er det Internasjonale Atomenergibyrået (IAEA). Byråkratiets uavhengighet studeres på aktørnivå gjennom observasjoner av IAEA-tjenestemenn. Studien viser for det første at tjenestemenn i IAEA-sekretariatet i praksis opptrer relativt uavhengig av medlemsstatenes myndigheter. For det andre viser studien at denne aktør-uavhengigheten i betydelig grad formes av hvordan IAEA-sekretariatet er internt organisert. Denne observasjonen forklares ut fra et organisasjonsteoretisk perspektiv. Studien illustrerer således sekretariatsaktivisme i formelt mellomstatlige organisasjoner, og også aktivismens begrensninger og betingelser.

Nøkkelord: Uavhengighet, organisering, sekretariatsaktivisme, atomenergi

Abstract

This study suggests that international bureaucracies in practice may operate relatively independently of member-state governments, even when embedded in de jure intergovernmental international organizations and when operating in policy areas subject to tight member-state control. The case presented is the International Atomic Energy Agency (IAEA). It is shown that bureaucratic independence at actor level demonstrates how IAEA officials enjoy behavioural independence – actor-level independence is contingent to a considerable extent on how the IAEA secretariat is internally organized. This pattern is accounted for by applying an organization theory approach. The study thus illustrates secretary activism within formally intergovernmental organizations, but also the limitations and conditions thereof.

Keywords: Independence, organization, secretarial activism, nuclear energy
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon