Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Ansvarsutkreving i lokaldemokratiet: i eller mellom valg?

(f. 1985). Mastergrad i offentlig politikk og ledelse (Kristiansand, 2011), stipendiat, Institutt for statsvitenskap og ledelse, Universitetet i Agder.

(f. 1973). PhD (Oslo, 2013), forsker II, Institutt for samfunnsforskning.

(f. 1965), dr. polit. (Oslo, 2000), forsker I, Institutt for samfunnsforskning.

Sammendrag

Politisk ansvarsutkreving forstås vanligvis som at velgerne belønner eller straffer partier ved valg. Vi argumenterer for at ansvarsutkreving kan skje også mellom valg, når politikerne i møte med innbyggerne aktivt må begrunne sine avgjørelser. Gjennom casestudier i tolv norske kommuner belyser vi i hvilken grad forutsetningene for disse to mekanismene for ansvarsutkreving er oppfylt. Ansvarsutkreving gjennom valg vanskeliggjøres blant annet fordi det finnes en forventning om konsensusbygging som vanskelig kan forenes med konkurransedemokratiets krav om å gi velgerne klare alternativer. Men også ansvarsutkreving gjennom direkte kontakt kan være problematisk. Å lytte til innspill fra befolkningen i periodene mellom valg kan komme i konflikt med hensynet til å oppfylle valgløfter, og dermed med ansvarsutkreving gjennom valg. Kvaliteten på denne formen for ansvarsutkreving kan dessuten svekkes der innbyggernes engasjement er begrenset og skjevt. Begge former for ansvarsutkreving kan svekkes av velgernes manglende kunnskap om kommunal politikk og forvaltning. Resultatene indikerer likevel at direkte kontakt med innbyggerne er en ikke uvesentlig mekanisme for ansvarsutkreving – hvilket gjør representasjon og ansvarsutkreving til kontinuerlige prosesser.

Nøkkelord: ansvarsutkreving, kommuner, lokaldemokrati, representasjon

Accountability in local democracy: in or between elections?

Elections, when the electorate can penalize or support their representatives, are usually understood as the key mechanisms of political accountability. We argue that direct contact between politicians and citizens, in which politicians have to explain and justify their actions, is also a mechanism of accountability. Using qualitative interviews with politicians, administrative leaders and journalists in twelve Norwegian municipalities, we explore the extent to which the conditions for accountability are fulfilled. In Norwegian local democracy, citizens and politicians both value consensus-building. This may blur the responsibility for decisions and make voting less suitable as a mechanism of accountability. However, direct contact between citizens and politicians also involves some challenges. Accommodating citizens’ demands may conflict with fulfilling election pledges, and undermine the election as an accountability mechanism. Direct citizen involvement may be limited and skewed, in this way reducing the quality of accountability. Citizens may be poorly informed about local politics, and so both accountability mechanisms are weakened. Nevertheless, our interviews indicate that direct contact between citizens and representatives is a significant accountability mechanism – making representation and accountability continuous processes.

Keywords: accountability, local democracy, municipalities, representation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon