Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hva ønsket de taktiske velgerne i 2013, og fikk de det som de ville?

(f. 1990) Master of Science (NTNU 2014), Prosjektleder ved TNS Gallup. E-post: joakim.nylen@gmail.com

(f. 1957), Dr. Polit (NTNU 1993), Professor i statsvitenskap ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. E-post: anders.todal.jenssen@svt.ntnu.no

Taktisk stemmegivning har aldri tidligere blitt studert i Norge. En har tatt det for gitt at velgerne stemmer på partiet de foretrekker. Det er ingen dristig antakelse. De aller fleste velgerne ser ingen grunn til å stemme på noe annet parti enn det de står nærmest. Men det finnes åpenbart unntak, også i Norge. I valgkampen 2013 oppfordret flere politikere til taktisk stemmegiving: De ba om støtte fra velgerne som ikke hadde deres parti som førstevalg. Det ble også advart mot taktisk stemmegiving. I denne artikkelen vil vi søke svar på tre spørsmål: Hvor omfattende var den taktiske stemmegivingen i 2013, hva utløste den, og hvilke partier vant og tapte på de ulike formene for taktisk stemmegiving? Med data innsamlet for formålet (N=2278) og nyutviklede intervjuspørsmål er det mulig å besvare disse spørsmålene. 18 prosent av velgerne stemte taktisk og omtrent like mange stemte taktisk på grunn av sperregrensen, for å påvirke hvem som fikk sistemandatet i fylket og for å påvirke sammensetningen av den nye regjeringen. FrP vant mest og Høyre tapte mest på den taktiske stemmegivingen i 2013.

Nøkkelord: Faktisk stemmegiving, proporsjonale valgsystemer, taktiske koalisjonsstemmer, taktiske distriktsmandatstemmer

The Tactical Voters in the Norwegian Election of 2013: What did they want and what did they achieve?

Very little is known about tactical voting in Norway. How frequent is it? What motivates tactical voting in a PR-electoral system like the Norwegian? Which parties suffer from it and which parties benefit from tactical voting? In this first academic study of tactical voting in Norway, we identify three tactical situations that generate tactical voting. Two of them are directly linked to the electoral system. The threshold on the second tier distribution of compensatory seats triggers both support votes and defecting votes. The parties see it as instrumental to win contested district seats and encourage tactical voting in districts were they can benefit from it. Some voters are more interested in constituting the preferred government coalition than supporting the preferred party and cast tactical votes. By introducing a new definition of tactical voting attuned to PR-systems and collecting new data (N=2278), it has been possible to estimate the occurrence of tactical voting in the 2013 election to 18 percent. The Progress Party benefitted most of all and the Conservative Party of Norway lost most of all parties due to tactical voting.

Keywords: Tactical voting, Proportional electoral systems, support votes, defecting votes, tactical coalition votes, tactical district seats votes
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon