Universitetet i Oslo

Doktoravhandlinger

Hoelscher, Kristian: Institutions and Social Violence

Knutsen, Tommy: Liberalism, Autocracy, and Non-ideal Theory. A critical assessment of liberal, non-ideal justfications of autocracy

Banyia, Jeevan: Civil Society, Social Movements and Democratization: A Case Study of Nepal

Tryggestad, Torunn: International Norms and Political Change: ‘Women, Peace and Security’ and the UN Security Agenda

Masteroppgaver

Aase, Magnus Gabriel: Who Will Finance the Financiers? A comparative study of microfinance initiatives in Norway, Sweden and the United Kingdom.

Andersen, Charlotte: Faren fremfor varen – eller varen fremfor faren? En organisasjonsteoretisk analyse av mat- og helsesektorens utforming av kostholdsråd

Austgulen, Mads: Russia's approaches to military interventions. A comparative case study of Georgia and Syria

Bjerke, Sunniva: Environmental impacts of free trade and foreign direct investment. A case study of Chile's mining sector

Christiansen, Helene Cecilie: Danmark og NORDEFCO. En casestudie av Danmarks deltakelse i Nordic Defence Cooperation i perioden 2010–2013

Eid, Tord Kopland: Solvency II. The Political Process.

Furuseth, Astrid: Armed, Non-State Actors and Compliance with International Humanitarian Law

Gemtessa, Daniel: Abbysinia/Ethiopia: State Formation and National State-Building Project. Comparative Approach

Halmrast, Hanne Holden: Organisering av vitenskap i EUs forvaltning – en organisasjonsstrukturell analyse av mattrygghetsfeltet

Hammerstrøm, Johan Lie: Climapocalypse Now? A Disaggregated Study of Climate-Related Natural Disasters and the Risk of Violent Conflict.

Henjum, Håkon: Feilskjær og overslag. En kvalitativ studie av stupeanleggsprosessen på Hamar

Jacobsen, Ingvild Schei: The (Dis)enganged Youth. How youth in Dar es Salaam engage in politics.

Johnsen, Erling Hess: Whose Civil Society? A critical discourse analysis of USAID and Palestinian NGOs

Liendo, Anna Maria: Mellom kontroll og rettigheter: En analyse av problempresentasjoner av lengeværende asylbarn.

Modalsli, Hanna Heibø: Prioritering av folkehelse i kommunene. Endret etter samhandlingsreformen?

Moldestad, Mari Ytrehus: To stater, ett økosystem. Norske utfordringer mot en økosystembasert forvaltning av hele Barentshavet.

Mostad, Ingvild Sofie C.: Private certification schemes. Global Governance or Greenwash?

Myrseth, Andreas: Euroscepticism in the EU15. An individual-level analysis of Instrumenta and Policy-specific Euroscepticism

Ness, Julie: Electricity policy: investigating participation in low salience policy processes. A case study of participation in the policy-making process concerning Statnett's application for licenses to trade in electricity with Germany and Great Britain.

Nilsen, Åsmund Solberg: Kommentarfeltet som slagmark. Ein innholdsanalyse av leserkommentarer til artikler om klimaendringer i norske nettaviser

Remøy, Torkil: Finanskrisen og handlingsrommet for grønne stimulanser. En retorisk politisk analyse av debatten i Norge og Sverige.

Schmidt, Siv Kjersti: «Signe maten på vårt bord» – med eller utan spor? Ein analyse av debatten om sporing av mat i Codex Alimentarius

Thorshaug, Eirik Øwre: Forebyggingsstrategier mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Hva virker? En gjennomgang av nyere forebyggingslitteratur

Tveito, Ole-Johnny: Transitional Justice: Gacaca domstolene. Rwanda etter folkemordet i 1994»

Wasvik, Gunhild Maria: «Klagesaksbehandling i Utlendingsnemnda. En organisasjonsteoretisk analyse

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Masteroppgaver

Bergseth, Gunnar: Norske stortingspartier og adgangsspørsmålet. En studie av endringer i norsk innvandringsdebatt mellom 2001 og 2013 i lys av normativ teori

Denstad, Lena C. A.: The Impact of Welfare Regime on Social Trust in Europe – A multilevel Investigation

Hillestad, Christian: New Public Management i helsevesenet, en suksess? En flernivåanalyse av hvordan legene vurderer sykehusreformens effekt

Hugnes, Erik: En Casestudie av Nigerias forvaltning av petroleumssektoren. En analyse av Petroleum Industry Bill 2012: Den norske oljemodellen i praksis

Grimsgaard, Anja: Renewable Energy Policy in Germany – A qualitative case study of the main policy changes, 1980–2014

Kofoed, Anneli: Økonomisk globalisering og politisk tillit En flernivåanalyse av effekten av økonomisk globalisering på politisk tillit

Løvlien, Eline Drury: Terrorist Funding and Mobilization – How Do Remittances and Economic Inequality Impact the Occurrence of terrorist Events?

Nakken, Jens-Fredrik: Påvirker eiendomsskatten interkommunal migrasjon? På leting etter Tiebout effekter i kommunal-Norge

Ross, Erika Louise: Øker arbeidsmarkedstiltak sannsynligheten for at sosialhjelpsmottakere kommer i jobb eller utdanning?

Sønnesyn, Jonas Solstad: BRICS and a New World Order. Why Brazil, Russia, India, China and South Africa do not (yet) constitute a new power bloc in international relations

Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Doktoravhandling

Masue, Orest Sebastian: Empowerment of School Committees and Parents in Tanzania: Delineating Existence of Opportumiy, its Use and Impact on School Decisions.

Masteroppgaver

Hessevik, Agnete : Regulering av samfunnsansvar i norske klesbedrifter. En sammenlignende casestudie av norske klesbedrifter og hvordan ulike aktører regulerer deres policyer for samfunnsansvar

Håkenstad, Eirik Mundahl : Miljødirektoratet. Utenfor departementet, innenfor Kommisjonen?

Lexander, Maren Ibsen : Kunnskapsdeling i en prosjektbasert organisasjon? En studie av læringsmekanismer i en prosjektbasert organisasjon innen vedlikehold og modifikasjon

Lien, Frank Robert : Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted. Implementation of Public Policy at the Grass-roots Level in Tanzania: The Case of the Primary Education Development Programme (PEDP I and PEDP II)

Nes, Gunnlaug: Medarbeidarsamtale som HR-verktøyMøtepunkt med og i eit helseføretak

Nygaard, Kristina Andrea: ‘Bringing the Conflict Back’ An Organizational Approach to International Solidarity for Western Sahara

Stranden, Marte Marie: ‘På vei mot bedre samhandling?’ En studie av innføringen av lovpålagte samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune»

Universitetet i Bergen, Institutt for sammenlignende politikk

Doktoravhandlinger

Perez, Marybel: The European Union’s Socialising Institutions. The Role of EU Think Tanks in EU Policymaking.

Masteroppgaver

Einarsen, Benedicte : Women’s Substantive Representation in Parliament. A Comparative Analysis of Legalising Abortion in Argentina and Uruguay

Galaasen, Ane Thea Djuve : The banning of extremist political parties: Constructive or counterproductive? An empirical analysis of party bans in European democracies since 1945

Hvattum, Ingvild Thue : State Capacity, Internal Conflict and Democratic Breakdown – A Comparative Study of Mali and Ghana.

Johannesson, Mikael Poul : Close elections and turnout. The margin of victory and horseshoes in comparative perspective

Kalstad, Monika : Trust beyond borders – The Norwegian welfare state, social coordinated security schemes and the free movement of labour.

Roaldset, John Martin : Hva skyldes forskjellene? En vekstkurveanalyse av politisk representasjon av kvinner i 20 demokratier over tidsperioden 1970–2013.

Syverud, Vetle Nordli : Why the Saddest Tragedy is Greek. A Comparative Study of the Financial Crisis and its Origins in Greece, Spain and Portugal

Thorsen, Marie Koksvik : Reaching sustainability: Combining sustainable development with emission reductions in the Clean Development Mechanism. A study of the sustainability contributions in the CDM projects with Norwegian investment

Vangen, Kristian Kolrud : Eksterne tiltak for å begrense politisk ustabilitet i konfliktområder

Universitetet i Tromsø

Doktoravhandlinger

Kristoffersen, Berit: Drilling oil into Arctic minds? State security, industry consensus and local contestation

Masteroppgaver

Aarstein, Johan Martin: Forente beskyttere – Studie av intervensjonen i Lybia i 2011

Aasland, Fredrik; Folkestad, Tor-Kjetil Jegervatn: Kulturtilpasset lederskap

Gjertsen, Kjetil; Moen, Richard: Ledelse i ekstreme situasjoner. En studie av lederfortellinger i Forsvar og Politi

Hansen, Marit: Implementering i skolen, top down eller bottom up? En kvalitativ studie av hvilke grep og tanker rektor har om implementeringsprosesser

Kielland, Merete Johannessen; Weihe-Forsmo, Trond-Martin: Hodet opp av sanden... En studie av omdømmeforsvar og krisekommunikasjon i Troms fylkeskommune

Malm, Kristine Lidin: Omstilling i en organisasjon med høy turn over – hva har botid og planlagt botid å si for holdninger til og erfaringer med en omstillingsprosess i Longyearbyen lokalstyre?

Marholm, Marlen: Selvpresentasjon og institusjonelle trekk – to sider av samme sak? En kvalitativ studie av hvordan organisatorisk identitet utvikles, endres og presenteres i en offentlig organisasjon.

Nordås-Johansen, Jens A.: Medarbeiderundersøkelsen på Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

Opdal, Laila Helen: Hvorfor Libya og ikke Syria? Var R2P bare et blaff?

Pettersen, Jannie Synøve; Ringstrand, Mona: Bredbåndsfylket:Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsingen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Prestårhus, Ida Frederikke: Konsekvensutredning av Lofoten – Kunnskapsinnhenting som politisk stridstema

Stene, Ragni M.: Regionsenter, regionråd og næringsutvikling

Skarhol, Solveig Elisabeth: Amundsen, Lill Tove: Mellomleders roller i planlagte endringer

Steinveg, Beate: Canada's Arctic policy: Striking a balance between national interests and circumpolar cooperation.

Sørdahl, Daniel: Utviklingen av Universitetet i Tromsøs kommunikasjonsfunksjon

Vangdal, Kari: En studie av Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev til universitet og høgskoler i Nord-Norge, i perioden 2006–2014

Øverås, Trond; Dalstø, Anne-Kari: Outsourcing, enkel global hyllevare? Utredning, implementering og utfall for en populær reformidé som ble tatt i bruk av Hurtigruten

Universitetet i Agder

Masteroppgaver

Aust, Karsten: Understanding Macro-Regional Strategies: The EUSDR and Existing Forms of Governance and Cooperation in the Danube Region

Kuhn, Nadja Sophia B. : Autonomy of International Bureaucracies: On the Actor-Level Autonomy in the WTO Secretariat

Nilsen, Daniel Haraldsson: Local Media and Democracy in the Region of Mandal

Paschen-Eriksen, Eva-Kristin: Matpolitikk i Norge – fremdeles norsk?

Saura, Julian: Spain and EU Foreign Policy after Lisbon: Still Calling the Tune in EU Latin America Policy?

Teigen, Dag Ole: Administrative mønstre på statistikkområdet. Statistisk sentralbyrå i et komplekst institusjonelt landskap.

Yusefi, Ahmad: Islam som norsk media fortelling