Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Det europeiske administrative systemet - En begrepsramme

Jarle Trondal (f. 1971), Dr. polit. (Oslo 2001), Professor, Institutt for Statsvitenskap og ledelsesfag, Universitetet i Agder, og ARENA Senter for Europaforskning, Universitetet i Oslo. E-post: jarle.trondal@uia.no/jarle.trondal@arena.uio.no

  • Side: 29-49
  • Publisert på Idunn: 2015-04-24
  • Publisert: 2015-04-24

Med utgangspunkt i at både observatører og praktikere har problemer med meningsfull kategorisering av det europeiske politisk-administrative systemet, foreslår denne artikkelen en begrepsramme som dette systemet kan forstås gjennom. Artikkelen argumenterer for at eksisterende begrepsrammer ikke har spent over den administrative dimensjonen i forståelsen av EUs styreform. Artikkelen presenterer en tredelt dagsorden: For det første gir den en supplerende begrepsramme som tar den 'administrative dimensjonen' på alvor. Det europeiske politisk-administrative systemet blir sett på som en europeisk fler-nivåadministrasjon. For det andre viser artikkelen hvordan ideen om fler-nivåadministrasjon skiller seg fra en av sine begrepsmessige rivaler – fler-nivåstyring (multilevel governance). Endelig gir artikkelen noen få empiriske illustrasjoner.

Nøkkelord: Flernivåadministrasjon, flernivåstyring, integrasjon, kooptering, uavhengighet

The European Administrative system. A framework for analysis

Departing from the observation that both analysts and practitioners face problems of meaningful categorization of the European political-administrative system, this paper suggests a conceptual frame through which this system may be understood. Arguably, the catalogue of concepts of the EU polity fails to acknowledge the administrative dimension. This article sets out a three-folded agenda: Firstly, it offers a supplementary conceptual frame that takes the ‘administrative dimension’ seriously. It is suggested that the European politico-administrative system can be seen as a European multilevel administrative system (MLA). Secondly, the paper suggests how the MLA approach differs from one of its conceptual rivals – the multilevel governance approach (MLG). Finally, the paper offers some empirical illustrations of the MLA approach in the contemporary European administrative system.

Keywords: Cooptation, independence, integration, multilevel administration, multilevel governance
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon