Universitetet i Oslo

Doktoravhandlinger

Hansen, Vibeke Wøien: Decision Making in the European Union: Connecting Preferences With Behaviour

Haugevik, Kristin Marie: How relationships become special. Inter-state friendship and diplomacy after the Second World War

Nygård, Håvard Mokleiv: Five Essays on the Political Economy of Regime Survival

Osland, Kari: Much Ado About Nothing? International Assistance to Post-Conflict Police Reform in Afghanistan, Bosnia & Herzegovina, Kosovo, Serbia & South Sudan. A Comparative Case Study and Developing a Model for Evaluating Democratic Policing.

Wilhelmsen, Julie: How War Becomes Acceptable: Russian re-phrasing of Chechnya

Masteroppgaver

Aarflot, Andreas Henriksen: Stat og kirke - Utvikling av Den norske kirkes ordning. En studie av politikkutvikling i Kirkerådets sekretariat og Kirkeavdelingen i departementet.

Aase, Simon: Konservativ EU-skepsis i Storbritannia: fra nasjonalpatriotisme til økonomi?

Asskildt, Gard Kaarbø: China's Economic Re-emergence after 1978. The Role of Special Economic Zones in China's Economic Growth, and its Attempts at Industrial Upgrading

Bergmann, Pia: Derfor er vi i Afghanistan! En analyse av norske myndigheters begrunnelse for engasjementet i Afghanistan 2001–2013

Birkeland, Øystein: «The impact of Terrorist Proscriptions on Peace Processes. Sri Lanka's 5th Peace Process»

Bugge, Hanna: Non-State Conflicts, Weak State Capacity and Regime Change

Bæverfjord, Jesper Tangenes: Kommentariatets diktatur? En studie av politisk kommentarjournalistikk under valgkampen i 2001, 2005, 2009 og 2013

Daae, Ingrid Eidsheim: Sentralisme og samarbeid – Norske relasjonar til eit Russland i endring

Eilertsen, Aleksander: Ambisjoner og muligheter. Effekten av ungdomspolitisk bakgrunn på norske stortingspolitikeres karrierevalg

Eilertsen, Marlene: Kunnskapsgrunnlaget bak beslutningen om organisering av den nye Arbeids- og velferdsforvaltningen i 2005 – En organisasjonsteoretisk analyse

Endresen, Jan Andre: Fornuft og følelse. En studie av kommunesammenslåingen mellom Ølen og Vindafjord

Engen, Øyvind Bosnes: Anskaffelsesloven – europeisering av velferd? Utviklingen i norsk politikk for offentlige innkjøp av helse- og sosialtjenester fra 1989 til 2001.

Engvik, Tine Tång: Crisis of Peacebuilding: The Stillborn State. A critical review of donor's attempt to create a viable Palestinian state

Fethi, Espen Stridsklev: Politiske konfliktlinjer og konservative partier. En komparativ studie av fire parter

Fjellvang, Camilla: Why did Canada withdraw from the Kyoto Protocol? A case study

Fossheim, Karin: Det sosiostrukturelle og verdibaserte grunnlaget til venstresosialistiske og grønne partier. En kvantitativ analyse av 17 vesteuropeiske land

Gjerløw, Haakon: What's right? A Construct Validation of Party Policy Position Measures

Gjeteskjær, Jarle: Fortsatt partiideologi? En ideanalyse av Arbeiderpartiet og Høyres argumentasjon ved innføringen av pensjonsreformen.

Gåsland, Stian: «Gjør øvelse mester? Om læringsfaktorer i beredskapsøvelser initiert av NVE».

Hanssen, Kristoffer Aardal: Taxes and Foreign Direct Investments in the EU – do institutions matter? An empirical analysis of effective average tax rates and foreign direct investments in the European Union

Haugen, Thordis: The Politics of Health Care Financing Models. Does the Source of Funding Matter for Health Care Outcome?

Haugstveit, Idunn: Growth without redistribution? The case of post-apartheid South Africa. Political feasibility of an alternative path towards employment-centred and inclusive growth

Heimdal, Erle: Allianseavhengighetens grenser. Britisk avståelse fra bruken av bevæpnede droner i bekjempelsen av internasjonal terrorisme

Hoff, Fride Annesdatter: The Price is Right? Energy dual pricing in Russia's negotiations to join the WTO

Husom, Thea Bakke: Norske aviser - bedre enn sitt rykte? En empirisk analyse av stortingsvalgkampen 2013

Iversen, Vilja Ohr: Europeisering av spansk latinamerikapolitikk. En dokumentaranalyse av Spanias latinamerikapolitikk under EU-medlemskapet.

Jacobsen, Magnus Wright: Samarbeid eller sammenslåing? En caseanalyse av interkommunalt helsesamarbeid i Mosseregionen i lys av samhandlingsreformen og kommunereformen

Jensen, Simen Andreas: NATO and the Smart Defense Initiative. An analysis in the context of post-Cold War capability

Jøssang, Torgeir: Representations of American Exceptionalism. The Exceptionalist Rhetoric of Ron Paul and Mitt Romney.

Karlsson, Alexander: Informasjon i utforming av statlig idrettspolitikk. En studie om søk, eksponering for og bruk av informasjon i arbeidet med meldingen til Stortinget: «Den norske idrettsmodellen».

Klausen, Guro: The OECD Model Tax Convention. Explaining the OECD's legitimation strategies and why states adhere to the principle of exclusive rights to tax royalties in the state of residence

Kornberg, Gunnar: Signed and ratified? The EU's participation in multilateral environmental agreements. A closer look on the Kyoto Protocol

Langmyr, Marit: «Nothing about us, without us». En casestudie av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons påvirkningsstrategi og innflytelse under fremforhandlingen av FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne.

Langsæther, Peter: Class Voting and Value Orientations: The fourth generation

Lauvset, Linn Hege: Medicine or Money? A Normative Analysis of What Matters Most

Lid, Sindre Ulstein: Mellom fag, forvalting og politikk: Ein studie av vedtaksåtferd i Statens vegvesen

Magnussen, Mathilde Vik: International Cooperation on Global Health. How culture and ideology influence foreign policy decisions

Mangerud, Ingvild: The Politics of Inclusion and Exclusion in Democratizing Nepal

Merkesdal, Lise: Let me entertain you? En studie av informasjonsformidlingeni NRK og TV2s «folkemøter»

Methi, Trygg Seljevold: Bosetting av flyktninger. En komparativ studie av to kommuner i Finnmark

Møller, Brede: Det norske Sosialdemokratiet – levende eller ideologisk dødt? En studie av Arbeiderpartiets ideologiske virke i perioden 1994–2013

Nordjordet, Edvard: Valgordninger og minoritetsrepresentasjon – en casestudie av New Zealand

Novas, Maria Cecilia: The Populist Idea of Democracy. A study of Perón's, Fujimori's and Chávez's ideas of representation and participation in the light of three models of democracy.

Ohren, Marita Sundet: Arctic Governance –A study of the Norwegian position towards Asian stakeholders in the Arctic Council

Osa, Peder Berrefjord: Political leaders and financial markets. A quantitative study of the markets response to changing political leadership

Rafoss, Else Margrete: Regulatory Reform in Ghana. From a Policy Transfer Perspective

Ringnes, Vivi: SOFT WAR IN CYBERSPACE. How Syrian non-state actors use hacking to influence the conflict's battle of narratives

Ringstad, Peter Henriksen: Between soft law and a hard place – EU influence on taxation policies in Cyprus before, during and after the bank crisis.

Røsberg, Andreas: Egypt, Ethiopia, and the Nile. Understanding Egypt's Refusal to Renegotiate the 1929 and 1959 Agreements Concerning Rights and Allocations of the Nile

Shala, Mirlind: Terrorisme og organisert kriminalitet i Sahel og Maghreb. En analyse av AQIMs og MUJAOs kobling til organisert kriminalitet

Simonsen, Lotte Brede: Hvorfor engasjerer norske fylkeskommuner seg på den internasjonale arenaen? En sammenlignende studie av internasjonalt engasjement i to fylkeskommuner

Skogum, Morten: Mediemakt på Borgen og Løvebakken. Mediatiseringen av danske og norske partigrupper.

Staff, Ellen Wilmann: A Foreign Policy Crisis Analysis. An Analysis of Why Japan Purchased the Senkaku Islands in September 2012

Stavenes, Torill: Parti og interessegrupper i Italia. Ein studie av Det demokratiske partiet og Forza Italia sine relasjonar til interessegrupper

Stokvik, Petter: EU som sikkerhetspolitisk aktør, samhandling og integrasjon

Sønnesyn, Birthe: Alliansedannelse under den angolanske borgerkrigen. Alliansedannelse og naturressursers rolle under den angolanske borgerkrigen

Søvik, Edvin: Bosetting av flyktninger – Nasjonale behov og lokal vilje – En komparativ studie av bosettingsvedtak i Skedsmo og Lørenskog kommune

Tornes, Einar: Intern konflikt og lokal økonomisk vekst. Et studie av Afghanistan 2004–2009

Trøite, Marit Finland: Hvem skal eie vannkrafta? – En organisasjonsteoretisk analyse av norske myndigheters behandling av hjemfallssaken.

Tærum, Johanne Lie: EU Conditionality and Anti-Corruption. The case of Bulgaria and its incentive game

Tårland, Maria: Tigging i Oslo

Vassli, Ola: Skolen vet best. Hvorfor oppnår enkelte kommuner fremgang på nasjonale prøver?

Vestli, Marius Løver: #valg 2013. En eksplorerende studie av Miljøpartiet De Grønne og Rødts strategiske bruk av sosiale medier i valgkampen

Westby, Thea: North Korean Nuclear Deterrence: A Myth or a Reality? An Analysis of North Korean Deterrence Credibility toward the United States and South Korea

Årdal, Gunnhild: Busetting av flyktningar – frå kommunal valfridom til forpliktande samarbeid? Ei analyse av samarbeidsavtalar mellom IMDi og kommunar

Peace and conflict studies

Belbo, Ragnhild: «Petroleum Resources and Internal Armed Conflict. May Countries’ Institutional Legacy or Conflict Legacy Condition the Conflict-Inducing Effect of Oil?»

Egeland, Kjølv: Machine Autonomy and the Uncanny. Recasting Ethical, Legal, and Operational Implications of the Development of Autonomous Weapon Systems

Eliassen, Kari Annette Skånland: ‘You cannot eat democracy’, a study of civil society in Zimbabwe from 2008 to 2013.

Fleischer, Armin: An emerging European approach to Security Sector Reform? Analysing the European Union's Police Mission in Afghanistan – EUPOL-A

Grimsgaard, Tuva: From Revolution to Constitution. Minority protection in Egypt's constitutions since the Arab Spring

Jones, Nicholas: Keep your distance: the shifting of America's strategic mindset in the Middle East region as illustrated by the Syrian war.

Nilsen, Lisa Govasli: Patterns of Wartime Sexual Violence. Perspectives from Colombia

Nordal, Henrik Olsen: Thinking of RMA. Towards an common understanding of Revolution in Military Affaires (RMA).

Rinvik, Kathinka Louise: Fighting someone else's battle? Norway's cooperation with the EU on security and defence

Wiik, Thomas Kjendseth: «Social Exclusion, Urban Poverty and the Vulnerability to Forced Evictions. A Case Study of Kibera, Nairobi.»

Østbye, Maja: Unforeseen success: The effect of sanctions in the case of Myanmar

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Doktoravhandlinger

Pia Piroschka Otte: Sunrise or sunset? A comparative study on the successful adaptation of institutional solar cookers in the developing world.

Masteroppgaver

Antonsen, Kristian: Den amerikanske ikke-spredningspolitikken mot Iran –Hvilke forhold og motiver ligger til grunn for den amerikanske politiske kampen mot spredning av atomvåpen til Iran?

Amundsen, Kaja: «The Resource Curse in India» Can the Resource Curse Literature Explain the Divergent Economic Growth Among the Indian States? A Time-Series Cross-Section Analysis of 15 Indian States from 1980 to 2009

Brotnow, Anja Øvrebø: En casestudie av organiserte distriktsinteressers innflytelse på norsk oljeforvaltning 1974–2004

Bolme, Sigmund Grønlie: An Exceptional Tradition? A case study of exceptionalism in the American foreign policy response to China's rise, 1994–2012

Bukkvol, Mads: Utdanning som grunnlag for en ny skillelinje? En empirisk analyse av hvordan utdanning og nyere holdningsdimensjoner sammen kan utgjør en ny skillelinje balnt norske velgere. Stortingsvalgene 1989–2009

Christoffersen, Magnus Utseth: The Financial Crisis in Europe: A comparative Analysis of Latvia and Cyprus

Danielsen, Sigrid M.F: Reindriftsamenes rettstilstand. En studie av makt og rettigheter i sørsamisk område

Ekevold, Eirin Rande: Demokratisk fred: En flernivåanalyse av forholdet mellom regimetype og borgeres krigsvilje

Eldevik, Ingeborg Enger: Tilfredshet med helsetjenestene i åtte europeiske land, før og etter finanskrisen. Repetert tverrsnittstudie, basert på European Social Study 2006–2012 og Wendts kartlegging av helsesystem i Europa

Fivelstad, Hans Jørgen: «Spelet om distriktsbutikken» og grensene for lojalitet – Korleis oppretthalde eit offentleg gode i eit scenario prega av uvisse

Fjelltoft, Andreas: Lærernes rammefaktorer - hvordan kan de påvirke implementering av skolepolitikk? En komparativ casestudie av Drammen og Trondheim

Grønli, Jon Kristian: Korleis opplevast introduksjonsprogrammet for nykomne innvandrarar

Gunnarson, Lidia Katrine: War here, but not there. A comparative case of the spatial clustering of conflict in the Democratic Republic of the Congo

Jacobsen, Knut Bolstad: «Rising and Revising?» China and the Territorial Status Quo

Johansen, Eirik: Samhandlingsreformens effekt på kommuner av ulik størrelse. Hvem takler møtet med reformen best av en liten kommune og en mellomstor kommune. En casestudie av Hemne kommune og Orkdal commune

Johnsen, Carina: «Kunsten å overbevise» Studie av norske myndigheters legitimeringsargumentasjon for militær deltakelse i Libya 2011

Kjelsrud, Espen: Vil en forenklet kunngjøringsplikt være økonomisk lønnsom for det offentlige, og vil en slik ordning forebygge korrupsjon?

Lauvås, Ragnhild Myhre: Pikenes Jens, Jern-Erna og Singel-Siv – En kvantitativ innholdsanalyse av medias framtilling av mannlige og kvinnelige politikere før stortingsvalget i 2013

Leikvangen, Aleksander: «Emty threats?». A game-theoretic analysis of the credibility of Israel's threat to attack Iran's nuclear facilities

Lien, Solveig Avelsgaard: Language and National Identity in Belarus and Ukraine. A comparative analysis of Russification in two Soviet Successor states

Lundh, Eline Baalsrud: «Populistisk kommunikasjonsstil hos norske stortingspartier» En kvantitativ innholdsanalyse av innvandringsdebatten på TV i 2003 og 2013

Maasø, Hege: Korrupsjon og politisk tillit – En flernivåanalyse av politisk tillit i 30 europeiske land

Mathisen, Guro: Oil Price Cycles and Political Instability – An Analysis of the Effect of Oil Price Fluctuations on Anti-Government Demonstrations

Michaelsen, Annicken Sørum: Live, immediate and informative? A comparative longitudinal quantitative study of live news in the fixed time television news bulletins in Norway and the USA

Moland, Elin Ugland: With the «Norwegian Model» as a Goal? – A Comparative Analysis of the Petroleum Legislation in Angola and the Norwegian Petroleum Experience to Fight the "Resource Curse" and Promote Accountability and Development

Nasvik, Jo Hallvard: Political Regimes and Internal Conflict. A statistical Analysis Using Automatically Coded Event Data

Nistad, Anette: Welfare against crime –Can the absence of crime among the second generation immigrants in Sweden bring forward new instights to public policy?

Nylén, Joakim Wold: Taktisk stemmegiving - Omfang, konsekvenser for partiene og hva som får velgere til å stemme taktisk

Radpey, Azita: «Rettferdiggjøring av maktbruk» Kartleggingsstudie av norske myndigheters legitimeringsargumentasjon for deltakelse i luftkrig i Libya 2011

Rustad, Arne Kristian L.: Norsk jordbruk og næringens fremtidsutsikter: En utside inn-perspektiv på nasjonal jordbrukspolitikk

Rydland, Håvard Thorsen: Når helsa går på tilliten laus – Ein flernivåanalyse av tillit til nasjonale helsevesen

Shaw, Kai Haugen: Valgkampdekning på nett. En komparativ studie av informasjonsverdien hos 3 norske avisers nett og papirutgaver under valgkampen i 2013

Sjøli, Sofie: «Utvikling og utslipp»" En presentasjon av et teoretisk rammeverk for, og en kvantitativ analyse av, sammenhengen mellom velferd og utslipp av kabondioksid i 109 land

Skotte, Sondre: Transfer Mispricing in the Oil Industry – How important has transfer mispricing been in the construction of the current Norwegian tax regime for the petroleum industry?

Solheimsnes, Victoria Katharina: Vokt dem for dragen! Om Kinas økonomiske vekst, militære kapabiliteter og utenrikspolitiske ambisjoner og strategier – og hvilke drivkrefter som kan ligge til grunn for disse

Sørheim, Ingrid By: Kosovo's present challenges

Tømte, Hanne Ingeborg: Ekko fra et imperium. En studie av Storbritannias relative nedgang i makt

Utler, Stine Johansen: Anders Behring Breiviks meningsfeller: En innholdsanalyse av Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) – Hvem er de? – Og hva kan forklare deres anti-islamistiske ståsted

Vistnes, Maia Emilie: Stort og flott? Eller smått og godt? En kvantitativ analyse av kommunenes ressurser og egenskaper, og deres innvirkning på levekårene i kommune-Norge. Har kommunestørrelse og lokal politiske forhold betydning for levekårene?

Willersrud, Line: «Everybody know how not to cut down a tree» – En iverksettingsstudie av REDD+-pilotprosjektet i Tanzania

Åldstedt, Marius Myran: Det skjeve tårnet i PISA? Om hvordan PISA-undersøkelsen har påvirket politikernes utforming, og opninionens oppfatning av den norske skolen

Åsenden, Håkon Harsten: Politisk rektruttering i Norge. Veien til Stortinget

Universitetet i Bergen, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Doktoravhandlinger

Kristin Reichborn-Kjennerud: DOES PERFORMANCE AUDITING MATTER? The government administration's response to the performance auditing of the Norwegian Office of the Auditor General

Masteroppgaver

Asheim, Odd Kåre: «Skal de jages eller legaliseres? En case-studie av hvordan styringen av gateselgere i Shanghai problematiseres»

Birkeland, Kristine: «Fleire Fusingar?» – En studie av til- og fraflyttingspolitikken i Fusa kommune»

Borgund, Solveig Marie: «Da klokka klang, så fort vi sprang, og ingen sto igjen og hang..? – En studie av iverksettingen av Ny Giv i skolen»

Dueland, Sindre Rødne: Avtaleinstituttet i samhandlingsreformen – effekter på samhandlingsreformen og lokaldemokratiet

Fjørtoft, Kaja Knutsdotter: «Tunfisk på boks og bærekraft på hylla – En studie av den norske dagligvarehandelens rolle i håndteringen av et bærekraftproblem.»

Gunnarsen, Daniel: «Norges reformpolitiske forslag: Sikkerhetsrådet 2005–2013. Norske verdier og maktstrategiske hensyn»

Kirksæther, Bård: «Climate Change in Norway – A Study of Municipal Adaptation under Government Auspices in Hordaland County»

Mjelde, Madeleine Elise: «Matriseorganisering og ledelse over avstand – Et casestudie om utfordringer i matriseliknende geografisk distribuert organisasjon»

Nøkleberg, Martin: «Sammen for sikkerhet? En casestudie av sikkerhetsforvaltningen i Bergen.»

Slettebø, Runar Wold: «Et flaggskip i nye farvann? – En casestudie av Sao Hill-prosjektet i Tanzania mellom 1990 og 2003»

Sørhus,Maria: Promoting civic participation in an authoritarian state: The case of PPIMA in Rwanda

Weigel,Bernhard: «Prop. 113 L – en lovendring mot strømmen? – En case-studie av den rød-grønne regjeringens beslutning om å innføre eierskapsbegrensning på utenlandskabler»

Årnes, Stine: En kvantitativ studie om betydningen av rutiner og ytringsklima på varsling i norsk arbeidsliv

Universitetet i Bergen, Institutt for sammenliknende politikk

Doktoravhandlinger

Hilmar L. Mjelde: Still indispensable: how modern parties need grass roots activists for campaigning and sustaining democracy

Masteroppgaver

Ask, Vegard: ‘No Country for Green Men?’ A case study of the Green Party of the United States

Bjånesøy, Lise Lund: Populist Radical Right Voters in Contemporary Democracies in Western Europe: Operationalizing and Testing the Three-Dimensional Political Space hypotheses

Dalsbø,Thomas: History Matters – a Comparative Analysis of Historical Legacies and Post-communist Corruption

Espelid, Kristian Løseth: Judicial Independence in China: A Post-totalitarian Story

Fremmerlid, Lisa: Community policing in South Africa – Mission Impossible? A qualitative case study of police reform failure in South Africa after the 1994-transition to democracy

Gravdal, Terje: The road towards 2020: A multiple case study on the implementation of the RES-Directive in Estonia, Latvia and Norway and the factors affecting their performance towards meeting the 2020 renewable energy targets.

Hagesæter, Magne: Achieving justice by starvation: a quantitative analysis of hunger strike outcomes

Haugen, Sunniva Christophersen: The Hungarian Judiciary: A Guardian in Need of Rescuing? A study of judicial independence in Hungary since the transition to democracy in 1989

Kallager, Per Kristian Roko: Globalisation and the Welfare State – A Meta-Regression Analysis

Kisen, Ragnhild: Felles makt – felles ideologi? En sammenlikning av lovgivning i Stortinget og rettsutvikling i Høyesterett mellom 1976 og 2013.

Lauritzen, Lars Sindre Moen: Samvirkebonden: En empirisk undersøkelse av en gruppe melkebønder i Hordaland

Norvalls, Vidar Bergstøl: UK Independence Party – Ny politisk kraft i et definert politisk tomrom? Et casestudium av partiets fremvekst i britisk politikk

Petersen, Christian Siegwart: Money for nothing? Arguments for basic income, universal pensions and universal child benefits in Norway

Sherling, Alexander Revheim: China in Africa: New Colonialism or Sustainable Development?

Sollid, Maja Finnes: From state capture to business capture: A qualitative analysis of institutional development in post-Soviet Russia

Universitetet i Tromsø

Masteroppgaver

Aarøen, Tove Paulsen: I hvilken grad er det jobbtilfredshet og stress i militære organisasjoner? Hvilke årsaker kan ligge til grunn for opplevelsen av dem og hvilken effekt kan de ha på sykefraværet?

Amah, Paul Eyong Arrey: Nobina Tromsø and reputation management. A study of its defense strategies.

Brostrøm, Beate Therese: Omdømmebygging og konkurransedyktige stedsidentiteter i et ruralt perspektiv. En analyse av tilflytteres stedsforståelse og effekter av omdømme- og identitetsbyggingsprosjekter

Christiansen, Turith: Samkommunemodellen – et effektivt og demokratisk samarbeid

Endregaard, Christer Haarvig: Lederutvikling – Læring og egenutvikling eller bare et hyggelig avbrekk fra arbeidshverdagen i koselige omgivelser? Forsvarets Lederutviklingsprogram – en casestudie.

Engmann, Marthin Thuve: Norges militære engasjement i Afghanistan – En rettferdig krig?

Fladeby, Lars-Emil: Sikkerhetskultur i Forsvaret: En ide på reise

Fladeby, Flemming Løberg: Mål- og Resultatstyring: Nye lederroller i Forsvaret?

Grova, Anna Lisa: Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hoholm, Rune; Hoholm, Rachel Vangen: Når staten takker for seg – hva mener prester er viktige kvalifikasjoner for ledere i Den norske kirke?

Jensen, Maichen: Styring eller ledelse? – En studie om hvorvidt lederstil påvirker ytelse

Johannessen, Olav Myrvold: Normalizing legitimate violence in order to construct an entreprise society. – A case study of private security in South Africa, a foucaldian perspective

Kongshavn, Lina: Ny hverdag, nye trusler - krisehåndtering i NATO anno 2014. Active Fence Turkey – et empirisk eksempel på anvendelse av ballistisk missilforsvar i et moderne trusselbilde

Mikkelsen, Kris Aleksander: Israel in the international society of states

Olsen, Jim-Roar: Forvaltningsområdet for samisk språk, et være eller et ikke være!

Rafn, Iben Stenfeldt: Kommueqarfik Sermersooq Organisationsudviklingsprojekt. En evaluering af ændringer i kommuneqarfik Sermersooqs organisationsstruktur

Salamonsen, Mona: Ledelse av lidenskap

Sem, Mathias Grendahl: Oppfatninger blant lokalpolitikere til øremerkede tilskudd En studie av øremerkede tilskudd og den innvirkningen de har på det lokale selvstyret

Setvik, Jan Tore; Bakke, Tomas: Hvordan påvirkes ledermakten til sjefer i Hæren av deres kompetanse og verdier?

Wibe, Håkon Tandstad: State Decision-Making in a Post-Crisis Economy. The Case of Iceland: A Post-Fordist and Field Theoretical Approach to Modern State Decision-Making

Øidvin Greve, Synva: Norge og NATO – En studie av hva NATOs strategiske konsept innebærer for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk

Øren, Marthe Andrea Aspheim: Mangfoldsledelse på norsk: bare prat eller også praksis?

En studie av adoptering og implementering av ideen om å «lede mangfold» i to statlige virksomheter

Universitetet i Agder

Doktoravhandlinger

Murdoch, Zuzana: «Utility, Affinity, Traditions: Bureaucratic Decision-Making in the European Administrative Space» – «Bureaucratic decision-making in European Institutions.»

Masteroppgaver

Aakre, Anders Hagen: Innblikk i regionale næringsforeningers funksjon og virke

Coward, Jens Christian: Påvirker deltakelse den affektive forpliktelsen ved en organisasjonsendring? «En kvantitativ casestudie ved Agder Energi»

Djønne, Hjalmar: Utgifter knyttet til politisk virksomhet i fylkeskommuner

Espestøl, Maryann: Prosjektorganisering og prosjektstyring: En casestudie i Aker Solutions Technical Department (TechDep) og Drilling Lifecycle Services (DLS).

Førde, Linn Marie: Omdømmeforsvar og krisekommunikasjon ved Sørlandet sykehus. En casestudie av hvordan Sørlandet sykehus beskyttet sitt omdømme under det som omtales som «Tarmkreftsaken»våren 2013

Johansen, Ann Sherin: Fra «Fremste blant likemenn» til «Kommunale presidenter»?

En kvantitativ undersøkelse omkring forekomsten av en maktkonsentrasjon i norske kommuner fra 1992 til 2012.

Junior, Nya Enow: Vi er den største gjengen i gata. En casestudie om hvordan innsatspersonell i politiet tenker og handler

Kjøndal, Kjerstin Lianes: Internasjonale byråkratiers autonomi – En analyse med utgangspunkt i Det internasjonale atomenergibyrået

Knutsen, Helle Friiz: Forskningsledelse. Forskningsledelse på instituttnivå ved Høgskolen i Telemark

Mathisen, Elisabeth: Da to ble én. En analyse av prosessen som ligger til grunn for fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus

Olaussen, Irene Anyim: Is Refugee integration a factor of their background features? To what extent does Refugees’ background features affect their ability to integrate? A qualitative study of former Introduction Program participants at Birkelid Learning Center, Songdalen- Kristiansand.

Skattum, Håvard: Personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet – en underutnyttet ressurs?

Skrunes, Katrine: Deltakelse: Ansattes frustrasjon over et tog som har gått? En studie av ansattes holdning til endring.

Thomassen, Tina: Det var ikke min skyld, eller? En eksperimentell studie av sammenhengen mellom kontroll-illusjon, risikovillighet og attribusjon.

Tjorteland, Roald Henrik: Staten, Kirken og Grunnloven

Universitetet i Nordland

Masteroppgaver i politikk og samfunnsendring

Bendiksen, Roy Severeide: Norsk nasjonsbygging og asymmetrisk konflikt med de samiske minoritetene. En studie av fornorskingspolitikken fra militærteoretisk og sosialantropologisk perspektiv.