Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Politiske og økonomiske effekter på utslipp av drivhusgasser – en kvantitativ studie

(f. 1987) Mastergrad i Sammenlignende politikk (Bergen, 2011) PhD-stipendiat, Statsvetenskapliga Institusjonen, Göteborgs Universitetet. E-post: ole-martin.laegreid@gu.se

  • Side: 228-257
  • Publisert på Idunn: 2013-10-11
  • Publisert: 2013-10-11

Denne studien undersøker hvorvidt det finnes en kurvlineær sammenheng mellom økonomisk utvikling og utslipp av drivhusgasser, hvor fattige og rike land har lave utslipp mens normale land har høye utslipp. Dette er et omstridt argument som antyder at vedvarende økonomisk vekst er det beste middelet for å oppnå betydelige utslippsreduksjoner. Ved å analysere data for utslipp av drivhusgasser samtidig som økonomiske forklaringer testes i forhold til et bredt inntak av politiske forklaringer, bidrar denne studien med ny kunnskap om hva som forårsaker variasjoner i drivhusgassutslipp.

 Hovedresultatet er at det finnes et kurvlineært forhold mellom økonomisk utviklingsnivå og utslipp av drivhusgasser, men vendepunktet – hvor høyere økonomisk utviklingsnivå går fra å medføre høyere til lavere utslipp – er langt høyere enn tidligere antatt. Blant studiens utvalg av land har bare de skandinaviske landene og Sveits opplevd et tilstrekkelig høyt nivå av økonomisk utvikling, til at økt rikdom kan medføre lavere utslipp.

 Blant de politiske påvirkningene på utslipp av drivhusgasser har land med konsensuelle politiske systemer lavere utslipp enn land hvor maktfordelingen er mer sentrert, mens et sterkt grønt sivilsamfunn fører til lavere utslipp i land hvor det demokratiske systemet fungerer godt. Høye målsetninger om utslippsreduksjon i Kyoto-protokollen fører også til lavere utslipp.

Nøkkelord: Klimatisk Kuznetz kurve, drivhusgassutslipp, klimapolitikk, Kyoto-protokollen

The Politics and Economics of Greenhouse Gas Emissions

This study deals with the question of whether or not there is a curvilinear relationship between increasing levels of economic development and greenhouse gas (GHG) emissions, where both poor and rich countries have low emissions while the emissions of countries in between are high. The article contributes with new knowledge about the causes of country level variations in GHG emissions. A compounded measure of emissions is analysed and the effect of economic development tested while controlling for a wide range of possible political explanations.

 The main result of the study is that there is a curvilinear relationship between increasing economic development and GHG emission, but the turning point is far higher than previously assumed. Among the political effects on emissions, the study finds indications that countries with consensual political systems produce lower emissions than countries where power-sharing is more centred, while strong green civil societies lead to lower levels of emissions in countries where the democratic system is functioning well. High ambitions of emission reductions in the Kyoto protocol also seem to produce lower emission levels.

Keywords: Environmental Kuznets curve, greenhouse gas emissions, climate politics, Kyoto protocol.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon