I Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nummer 2/2013 skriver Anders Todal Jenssen at Bondevik II-regjeringen åpnet for «kommersielle privatskoler», og at SV stoppet «Høyres forslag om opprettelsen av kommersielle privatskoler».

Dette er feil.

Det er ikke forbudt å opprette kommersielle privatskoler uten statsstøtte i Norge. Hverken Bondevik II-regjeringen, Stoltenberg II-regjeringen eller andre regjeringer har gjort noe for å endre på dette.

En privatskole som mottar offentlig støtte, derimot, kan ikke være kommersiell, dvs. at den ikke har anledning til å ta ut økonomisk utbytte av driften. Bondevik II-regjeringen strammet til reglene om utbytteforbud, og Stoltenberg II-regjeringen har siden ikke endret dem.

Kristin Clemet, utdannings- og forskningsminister i Bondevik II-regjeringen