Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Fra redaksjonen
(side 83-85)
De politiske partiene og valget 2013
Vitenskapelig publikasjon
(side 87-100)
av Anders Todal Jenssen
Vitenskapelig publikasjon
(side 101-110)
av Dag Einar Thorsen
Vitenskapelig publikasjon
(side 111-119)
av Hallvard Notaker
Vitenskapelig publikasjon
(side 120-130)
av Hilmar Langhelle Mjelde
Vitenskapelig publikasjon
(side 131-143)
av Anders Ravik Jupskås
Vitenskapelig publikasjon
(side 159-168)
av Sondre Båtstrand
Artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 169-190)
av Ingrid Dahlen Rogstad
SammendragEngelsk sammendrag

Denne studien undersøker hvordan kjønn ble fremstilt i mediedekningen av valgkampinnspurten i 2009. Internasjonal forskning har vist at mediedekningen av kvinnelige politikere ofte preges av stereotypiske forventninger, og at kvinner får mer negativ og også mer personfokusert dekning enn menn. Målet med denne studien er å kartlegge om dette er tilfelle også i Norge, der kvinnelige politikere er langt vanligere enn i mange andre land. I løpet av de siste tiårene er politikken blitt både medialisert og personifisert, men spørsmålet er om dette slår annerledes ut for kvinnelige politikere enn mannlige. Metoden som benyttes i studien, er statistisk- og språklig innholdsanalyse, og analyseenhetene er politikeromtaler som stod på trykk i aviser den siste uken i valgkampen. Studiens hovedfunn er at spesielt personlige egenskaper trekkes frem hyppigere ved kvinnelige politikere enn mannlige, og at det benyttes ulikt språk når kvinner og menn omtales: De mannlige politikerne blir jevnt over beskrevet i nøytrale termer, mens kvinnene beskrives i mer dramatiske og polariserte vendinger, enten som veldig feminine eller veldig maskuline. Funnene forklares med det faktum at mannlige politikere har skapt de målestokkene vi vurderer politikere etter, og at kvinnelige politikere dermed havner i skvis mellom tradisjonelle kvinne- og politikeridealer.

Nøkkelord: Valgkamp, nyhetsdekning, politisk journalistikk, kjønn, kjønnsstereotypier

Talk of laundry and dresses? On framing of gender in election campaigns

In this paper I ask whether the news media frame female politicians differently from male politicians in election campaigns. I track media coverage from the last week of the 2009 election campaign in Norway, and aim to answer the following questions: Are the news media more consumed with female politicians’ personal traits, looks and private lives than with those of men? Are female politicians to a greater extent than men framed in relation to gendered stereotypes? Norway has a long history of women’s participation in politics, which makes the question of differential media framing of men and women particularly pertinent in a Norwegian context. I find: that the media mention personal aspects more often when referring to female politicians; that female politicians are often criticized for a lack of feminine traits; and that female politicians are described in more dramatic and polarized ways than men, i.e. as either very feminine or very masculine. I argue that since the first politicians were men, men have formed the standards by which we evaluate politicians. Hence female politicians have difficulty matching up to traditional politician ideals and traditional women ideals at the same time. Although Norwegian politics might be fairly gender equal, the Norwegian media are under the influence of universal medicalization mechanisms that indirectly create gender differences.

Bokanmeldelse
(side 191-193)
av Carl Henrik Knutsen
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon